Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (59 registres)
veureagricultura (ATGC)
 geografia
veureagricultura (DCA)
 agricultura
veureagricultura (DAGRIC)
 agricultura
veureagricultura a nivell (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureagricultura a temps parcial (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureagricultura alternativa (DMCSC)
 ciència del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureagricultura amb guaret (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureagricultura biodinàmica (DMCSC)
 ciència del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureagricultura biològica (ATGC)
 geografia
veureagricultura biològica (DCA)
 agricultura
Cerca agricultura a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agricultura f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Activitat econòmica que posa en rendiment les terres, sigui pel conreu, sigui per la cria.

agricultura f.
Diccionari de les ciències ambientals
agricultura
Pràctica de conrear la terra. Inclou també les ciències, pràctiques i indústries que s’utilitzen per a obtenir, mitjançant l’explotació dels elements naturals, productes vegetals i animals de la màxima qualitat i del màxim rendiment possibles.
en agriculture subst.
es agricultura f.
fr agriculture f.

agricultura f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Ciència i tècnica de conrear la terra, de la producció de plantes útils a l’home i de la cria de bestiar, amb la finalitat d’obtenir-ne productes per usar-los o comercialitzar-los.
es agricultura f.

agricultura a nivell c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tipus d’agricultura que adapta les pràctiques de conreu (sembra, treball del sòl, plantació, construcció de faixes o altres) a les corbes de nivell del terreny, amb la finalitat de controlar l’escolament superficial i disminuir el risc de pèrdues de sòl i aigua per erosió.
És un mètode de conreu molt eficaç, si bé presenta els condicionants següents: 1) cal que el pendent sigui suau; 2) no és aplicable en vessants molt irregulars en dues o tres direccions o amb una topografia molt irregular; 3) s’ha de combinar amb la construcció de canals enherbats per donar sortida controlada a l’aigua d’escolament superficial per tal d’evitar que es formin xaragalls; 4) pot suposar un inconvenient per a pràctiques de conreu mecanitzades, en especial per a la recol·lecció en plantacions de fruiters o de vinya.
V.: conreu a nivell c. nom. m., cultiu a nivell c. nom. m.
en contour farming
es agricultura de contorno, agricultura a nivel
fr labour suivant les courbes de niveau
gl agricultura a nivel
pt agricultura em nível

agricultura a temps parcial c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model d’agricultura que es caracteritza per ocupar únicament una part del temps de l’activitat laboral de l’agricultor, el qual dedica la resta del temps a activitats en altres sectors.
És característica de països desenvolupats i es veu fomentada en aquells moments en què es produeix una gran demanda de mà d’obra en altres sectors. Això fa que agricultors que posseeixen finques amb baixa rendibilitat econòmica i marginalment viables optin per complementar els seus ingressos fora de la finca, sense que per això abandonin totalment les terres, les quals volen mantenir en producció, en molts casos, per raons familiars o culturals.
Com a avantatges, cal indicar que frena l’abandonament de terres de cultiu i la despoblació de les zones rurals, i contribueix que s’hi mantinguin els serveis i els paisatges agrícoles a què ha donat lloc l’agricultura tradicional.
en part time agriculture
es agricultura a tiempo parcial
fr agriculture à temps partiel
gl agricultura a tempo parcial

agricultura alternativa c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model d’agricultura que constitueix un moviment genèric que planteja superar el model de l’agricultura productivista. Per això s’usa el qualificatiu alternativa, pels objectius i pràctiques de maneig que propugna. És una modalitat d’agricultura sostenible.
Els objectius genèrics són, entre d’altres, els següents: utilitzar un conjunt de mètodes de cultiu destinats a minimitzar l’ús d’agroquímics (la qual cosa requereix disposar de dades sobre les propietats dels sòls, els nivells de fertilitat i les extraccions dels cultius); preservar el medi ambient; millorar la qualitat de vida i la salut de les persones, en produir cultius sans i de qualitat; fomentar la formació especialitzada dels agricultors; dinamitzar el territori, en crear possibilitats perquè els agricultors no abandonin el camp i es mantingui l’activitat agrícola en el territori; aconseguir la sostenibilitat, i crear vincles directes amb els consumidors pel que fa al subministrament de productes, més enllà dels estrictament mercantils.
L’expressió agricultura alternativa inclou diversos enfocaments amb característiques i denominacions específiques, en alguns casos avalats per certificats oficials, prèvia observança de les normes d’obligat compliment, com és el cas de l’agricultura ecològica.
V. t.: agricultura biodinàmica c. nom. f., agricultura ecològica c. nom. f., agricultura regenerativa c. nom. f., agricultura sostenible c. nom. f., criteris de sostenibilitat c. nom. f., agricultura biològica c. nom. f., agricultura orgànica c. nom. f.
en alternative farming
es agricultura alternativa
fr agriculture alternative
gl agricultura alternativa

agricultura amb guaret c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Agricultura en la qual es deixa sense conrear un camp durant un determinat període de temps.
V. t.: guaret m.
en fallow agriculture
es agricultura con barbecho
fr agriculture avec jachère
gl agricultura con barbeito
pt agricultura de pousio

agricultura biodinàmica c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model d’agricultura basat en les teories plantejades per Rudolf Steiner (1861-1925), que va ser qui el va donar a conèixer en el Curs als Agricultors (1924). Segons aquest enfocament, els fenòmens naturals són el resultat visible de configuracions de forces, d’energies o de vibracions que Steiner anomena forces etèriques formadores, que existeixen a més dels elements quantificables o mesurables per la ciència. D’acord amb els principis bàsics d’aquesta forma d’agricultura, la persona que practica l’agricultura biodinàmica ha de captar aquestes forces i utilitzar-les per manejar els cultius i integrar-los amb la ramaderia.
L’agricultura biodinànica preconitza la rotació de cultius. No s’hi utilitzen agroquímics, en lloc seu es reciclen nutrients i adobats en verd. S’utilitzen preparats vegetals i minerals com a additius, en general, preparats i distribuïts en règim cooperatiu en les comunitats que practiquen aquesta forma d’agricultura. A més, s’ha de seguir un calendari de sembra i de tractaments basat en el moviment dels astres. Aquesta forma d’agricultura requereix per part dels agricultors biodinàmics una actitud i compromís personal amb l’enfocament filosòfic proposat.
Sin. compl.: agricultura biologicodinàmica c. nom. f.
V. t.: antroposofia f.
en biodinamic agriculture
es agricultura biodinámica
fr agriculture biodynamique
gl agricultura biodinámica

agricultura biològica c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Conreu en què no intervenen productes químics com ara fertilitzants, pesticides, insecticides, etc.

agricultura biològica f.
Diccionari de les ciències ambientals
agricultura
Agricultura que elimina l’ús de productes artificials en tot el procés de producció, empra fertilitzants naturals i duu a terme el control de plagues mecànicament, biològicament o, en alguns casos, mitjançant pesticides d’origen vegetal.
V. t.: agricultura ecològica f.
en agrobiology subst.
es agricultura biológica f.
fr agriculture biologique f.