Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureagudesa (VPCA)
veureagudesa (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureagudesa auditiva (DEM)
 otorinolaringologia
veureagudesa olfactòria (DEM)
 otorinolaringologia
veureagudesa sensorial (DEM)
 neurologia
 oftalmologia
 otorinolaringologia
veureagudesa visual (VOCLUM)
 luminotècnia
veureagudesa visual (DEM)
 neurologia
 oftalmologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca agudesa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agudesa f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V.: discriminació perceptiva c. nom. f.
en acuity subst.

agudesa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Qualitat d’agut.
de Schärfe
en acuity
es agudeza
fr acuité
it acutezza

agudesa auditiva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
otorinolaringologia
Capacitat que té l’orella de percebre i discriminar sons.

agudesa olfactòria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
otorinolaringologia
Capacitat que té el nas de percebre i distingir olors.

agudesa sensorial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
oftalmologia
otorinolaringologia
Poder de percepció i de discriminació dels sentits.

agudesa visual c. nom. f.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Capacitat de percepció d’objectes situats molt pròximament.
Sin. abs.: acuïtat visual c. nom. f.

agudesa visual f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
oftalmologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Poder de visió clara dels detalls. Es mesura per l’angle que formen els dos eixos visuals originats pels dos punts més pròxims que és possible de distingir. La visió sota l’angle mínim fisiològic és presa com a unitat d’agudesa visual, i, per a determinar-la en casos de defectes de refracció ocular o en qualsevol altre trastorn visual, hom empra les escales d’optotips.
Sin. compl.: visió
de Sehen, Vision
en sight, vision