Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureaireig (VOCFOR)
 pesca continental
veureaireig (VMCS)
 atmosfera i aigua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veureaireig (LMC)
 construcció
veurepou d’aireig (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurezona d’aireig1 (DGEOL)
 hidrogeologia
veurezona d’aireig2 (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
Cerca aireig a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aireig m.
Vocabulari forestal
pesca continental
es aireación f.

aireig m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i aigua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Sin. pref.: aeració f.
en aeration subst.
es aireación f.
fr aération f.

aireig m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: ventilació1 f.
de Lüftung
en ventilation
es aireación, ventilación
fr aération, ventilation

pou d’aireig m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Pou de mina obert per tal de renovar-ne i refrescar-ne l’aire.
Sin. compl.: pou de ventilació m.
en air-shaft, ventilation shaft
es pozo de ventilación
fr puits d’aérage, puits d’aération

zona d’aireig1 f.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Zona del subsòl situada per damunt el nivell freàtic en la qual la porositat és ocupada predominantment per l’aire.
Ant.: zona de saturació f.
en zone of aeration
es zona de aeración
fr zone d’aération

zona d’aireig2 f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Part alta o superficial d’un carst per on les aigües d’infiltració el travessen sense saturar, i on hi ha un escolament bifàsic establert entre l’aigua i l’aire amb evaporació cap a la part alta de la zona i una infiltració dirigida cap a la part baixa, la qual suposa l’alimentació de la zona saturada o freàtica [Fig. 4G].
Sin.: zona vadosa f.
Sin. compl.: zona no saturada f.
en zone of aeration
es zona de aeración
fr zone d’aération