Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veureaixecar (DGEOL)
 geologia general
veureaixecar1 (VOCFOR)
 caça
veureaixecar1 (DJC)
 dret
veureaixecar2 (VOCFOR)
 representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
veureaixecar2 (DJC)
 dret processal
veureaixecar3 (DJC)
 dret públic
veureaixecar acta (DJC)
 dret
veureaixecar un mapa (DGEOL)
 geologia general
veureaixecar un mapa (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaixecar-se (VOCFOR)
 caça
Cerca aixecar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aixecar v. tr.
Diccionari de geologia
geologia general
Traçar sobre el terreny (un mapa geològic, el perfil estratigràfic, etc., d’un indret determinat).
Sin.: mapar v. tr.
es levantar
fr faire un levé

aixecar1 v. tr.
Vocabulari forestal
caça
Sin. compl.: alçar1 v. tr., batre1 v. tr.
es levantar v. tr.

aixecar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Retirar {alguna cosa} d’un lloc separant-la d’una altra cosa sobre la qual descansa.
Ex.: El jutge ha fet aixecar el cadàver de la víctima.
Sin. compl.: alçar v. tr.
es levantar

aixecar2 v. tr.
Vocabulari forestal
representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
Sin. compl.: alçar2 v. tr.
es levantar v. tr.
fr lever v. tr.

aixecar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret processal
Fer cessar o retirar {una pena, un càstig, un impost o una prohibició}.
Ex.: La jutgessa, després de comprovar totes les proves presentades per l’advocat defensor, ha aixecat la pena a l’acusat. El Departament d’Agricultura ha aixecat la prohibició d’extreure musclos de la badia.
es levantar

aixecar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Donar {una reunió} per acabada.
Ex.: El síndic general ha aixecat la sessió i ha convocat un nou plenari.
es levantar

aixecar acta c. v.
Diccionari jurídic
dret
Redactar un document a fi que quedi constància d’un fet, d’un acord o d’una manifestació de voluntat.
Ex.: Una de les seves funcions és aixecar acta de totes les reunions que s’han dut a terme.
Sin. compl.: alçar acta c. v., estendre acta c. v., llevar acta c. v.
es levantar acta

aixecar un mapa v. tr.
Diccionari de geologia
geologia general
Cartografiar.

aixecar un mapa v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Elaborar un mapa mitjançant treball de camp, de gabinet i de laboratori.
V. t.: aixecament m.
en to make a survey
es levantar un mapa
fr lever une carte
gl levantar un mapa

aixecar-se v. pron.
Vocabulari forestal
caça