Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureacord de l’ajuntament (DJC)
 història del dret
veureacords de l’ajuntament (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veureajuntament (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureajuntament1 (DJC)
 dret públic
veureajuntament (ATGC)
 geografia
veureajuntament2 (DJC)
 història del dret
veureajuntament3 (DJC)
 dret
veureforest propietat de l’Ajuntament (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veuresecretari d’ajuntament | secretària d’ajuntament (DJC)
 dret
Cerca ajuntament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acord de l’ajuntament c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Decisió presa pels òrgans col·lectius per via de govern sota el règim de la Nova Planta.
es acuerdo del ayuntamiento

acords de l’ajuntament c. nom. m. pl.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Registre que contenia les decisions per via de govern dels ajuntaments sota el règim de la Nova Planta.
es acuerdos del ayuntamiento

ajuntament m.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
es ayuntamiento m.
fr commune f.

ajuntament1 m.
Diccionari jurídic
dret públic
Corporació pública que representa, governa i administra un municipi.
Sin. compl.: comú1 m., consistori1 m., corporació municipal c. nom. f.
es ayuntamiento, consistorio

ajuntament m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Corporació encarregada del govern i l’administració dels interessos d’una ciutat, una vila o un poble.
Sin. compl.: comú1 m., consell municipal c. nom. m.
2. Casa consistorial.
Sin. pref.: casa consistorial c. nom. f.
3. Confluència de dos corrents fluvials.
Ex.: Tocant a Manresa (Bages) es produeix l’ajuntament del Cardener i del Llobregat.

ajuntament2 m.
Diccionari jurídic
història del dret
Corporació municipal integrada pel cos polític d’individus que administrava els recursos econòmics d’una població.
Sin. compl.: consistori1 m.
es ayuntamiento

ajuntament3 m.
Diccionari jurídic
dret
Casa de la vila.
Sin. pref.: casa de la vila c. nom. f.
es ayuntamiento

forest propietat de l’Ajuntament c. nom. f.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
Sin. compl.: forest de propis c. nom. f., forest municipal c. nom. f.
fr forêt de la commune c. nom. f.

secretari d’ajuntament | secretària d’ajuntament c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Funcionari o funcionària de l’Administració local, nomenat per concurs oposició, encarregat de la secretaria de la corporació municipal.
es secretario de ayuntamiento