Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veureajustat | ajustada (VPCA)
veureevitació ajustada (VPCA)
veureraó ajustada (VPCA)
 programa
veureraó d’adsorció de sodi ajustada (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Cerca ajustada a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ajustat | ajustada adj.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Basil 1974; Garcia 1974.
V. t.: entrellaçat m.
en adjusting adj.

evitació ajustada c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en adjusting avoidance subst.

raó ajustada c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
programa
Terme documentat a Basil 1974; Garcia 1974.
en adjusting-ratio subst.

raó d’adsorció de sodi ajustada c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
símb.: SARadj
atmosfera i agua del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Relació d’adsorció de sodi d’un extracte de pasta saturada o d’una aigua, corregit per a tenir en compte la precipitació o solució de Ca2+ que s’esdevé quan una aigua reacciona amb carbonats alcalins dins el sòl. Es calcula amb la fórmula SARadj = SAR[1 + (pHa − pHc)] = SAR[9,4 − pHc], en què el SAR és la relació d’adsorció de sodi, i pHc és el pH calculat per a l’aigua (o extracte) en equilibri amb carbonat de calci (CaCO3).
V. t.: pHc m.
en adjusted sodium adsorption ratio
es relación de adsorción de sodio ajustada
fr rapport d’adsorption du sodium ajusté
gl razón de adsorción de sodio axustada
pt razão de adsorção de sódio ajustada