Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (46 registres)
veurealiè | aliena1 (DJC)
 dret
veurealiè | aliena2 (DJC)
 dret
veurealienabilitat (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veurealienabilitat (DJC)
 dret civil
veurealienable (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veurealienable (DJC)
 dret
veurealienació (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veurealienació (DEM)
 malalties i síndromes
 salut mental
veurealienació (DEM)
 malalties i síndromes
 salut mental
veurealienació (DEM)
 salut mental
Cerca aliè a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aliè | aliena1 adj.
Diccionari jurídic
dret
D’altri.
Ex.: No és permesa la venda de béns aliens.
Sin. pref.: d’altri loc. adj.
es ajeno | ajena

aliè | aliena2 adj.
Diccionari jurídic
dret
Estrany, que no té relació amb una persona, que no té part en una causa o litigi, o que no pertany a la jurisdicció o al patrimoni propis.
Ex.: El fiscal de menors ha sol·licitat l’acolliment simple en família aliena per als fills del detingut.
es ajeno | ajena

alienabilitat f.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

alienabilitat f.
Diccionari jurídic
dret civil
Qualitat de transmissibilitat dels béns o drets que implica que la propietat i la possessió d’aquests béns o drets pugui ser traspassada.
V. t.: inalienabilitat f.
es alienabilidad

alienable adj.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

alienable adj.
Diccionari jurídic
dret
Que pot ser alienat.
Ex.: S’ha declarat alienable una porció del terreny de l’avinguda Diagonal.
es alienable, enajenable

alienació f.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
es enajenación f.

alienació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
salut mental
Terme per a tots els trastorns mentals, en el sentit que el malalt mental s’ha fet estrany a si mateix.

alienació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
salut mental
Acció d’alienar o d’alienar-se; l’efecte.

alienació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Sentiment de desconnexió o aïllament dels valors de la societat.