Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurealienació (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veurealienació (DEM)
 malalties i síndromes
 salut mental
veurealienació (DEM)
 malalties i síndromes
 salut mental
veurealienació (DEM)
 salut mental
veurealienació1 (DJC)
 dret penal
veurealienació2 (DJC)
 dret
veurealienació3 (DJC)
 dret
Cerca alienació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

alienació f.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
es enajenación f.

alienació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
salut mental
Terme per a tots els trastorns mentals, en el sentit que el malalt mental s’ha fet estrany a si mateix.

alienació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
salut mental
Acció d’alienar o d’alienar-se; l’efecte.

alienació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Sentiment de desconnexió o aïllament dels valors de la societat.

alienació1 f.
Diccionari jurídic
dret penal
Estat psíquic del subjecte que es troba fora de si, a causa d’una malaltia psíquica.
es enajenación

alienació2 f.
Diccionari jurídic
dret
Acte pel qual una persona transmet a una altra o a d’altres el domini o un altre dret sobre una cosa.
es enajenación

alienació3 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte d’alienar.
Ex.: L’alienació d’un aprofitament forestal. L’alienació dels seus béns. Alienació mental.
es enajenación