Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (49 registres)
veureallau (VOCFOR)
 neu i glaç. allaus
veureallau1 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureallau (ATGC)
 geografia
veureallau (DCA)
 geologia
veureallau2 (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veureallau d’arrossegalls (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureallau de fons (VOCFOR)
 neu i glaç. allaus
veureallau de fons1 (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veureallau de fons2 (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veureallau de fosa (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
Cerca allau a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

allau f.
Vocabulari forestal
neu i glaç. allaus
Sin. compl.: llau f., llavei m.
en avalanche subst.
es alud m.
fr avalanche f.

allau1 f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Petit barranc sec; clotada per on no passa cap riu ni cap torrent (Pallars, Ribagorça).
V.: xaragall1 m.

allau f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Massa de pedra i terra que es desprèn i rellisca pel vessant d’una muntanya.
2. Descens ràpid de la neu en els vessants molt pendents.
Sin. compl.: llavassada f.
3. Al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà, xaragall.
Sin. pref.: xaragall m.

allau f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Massa de neu que es desprèn i es precipita vessant avall arrossegant sovint roques, pedruscall i fang.
V. t.: esllavissada f.
en avalanche subst.
es alud m., avalancha f.
fr avalanche f.

allau2 f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Massa en moviment del mantell nival, sovint barrejada amb rocs, brancatge i sòl arrencat, que ha perdut l’equilibri entre les forces motrius (Fm), esp. la gravetat, i les forces resistents (Fr), i que s’esguimba pel vessant, rost avall.
Sin. vulg.: despreniment de neu m., esllavissada de neu f., llac3 m., llau2 f., llavassada f., llavei m., llavell m., llavina f., llavissada f., llèmpia f., llido m., sobreneu m., timpàs m.
en avalanche, snowslide
es alud, avalancha
fr avalanche

allau d’arrossegalls c. nom. f.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

allau de fons c. nom. f.
Vocabulari forestal
neu i glaç. allaus

allau de fons1 f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Allau de neu mullada en què la neu pròxima al punt de fusió rascleja el substrat i s’enriqueix en detrits, la qual fa incisió en el corredor d’allaus i forma el con d’allaus.
Sin. vulg.: llavina f.
V. t.: allau de neu humida f.
en wet avalanche
es alud de fondo
fr avalanche chaude

allau de fons2 f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Allau que, en lliscar, afecta tot el mantell nivi.
Ant.: allau superficial f.
es alud de fondo
fr avalanche de fond

allau de fosa f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Allau produïda en el darrer terme del metamorfisme de fosa, quan els grans arrodonits esdevenen amarats d’aigua de fusió, cosa que fa desaparèixer la cohesió i la neu s’estova, de manera que l’aigua percola vers una zona més fonda i, en trobar una capa més dura, hi forma una superfície favorable a l’esllavissada, fenomen que comença a poc a poc una reptació i acaba en forma d’allau (20 km/h) que segueix el corredor d’allaus.
es alud de fusión
fr avalanche de fonte