Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureĂ cid alternĂ ric (DAGRIC)
 agricultura
veurealternĂ ria (DEM)
 immunologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 pneumologia
veurealternariosi (LEXPLAG)
 agricultura
 botĂ nica
veurealternariosi (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veurealternariosi (DAGRIC)
 agricultura
Cerca alternar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Ă cid alternĂ ric m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Toxina produïda pel fong Alternaria tenuis, paràsit de la patatera, a la qual causa lesions necròtiques a la tija i als pecíols i taques negres a les fulles.
es ácido alternárico m.

alternĂ ria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
microbiologia i patologia infecciosa
pneumologia
Gènere de fongs imperfectes (Alternaria sp), de l’ordre dels monilials, format per grans espores (en realitat fiàlids) brunes i septades, agrupades en cadena. Poden produir micosis oportunistes anomenades alternariosis, classificables dins del grup de les feohifomicosis. Una espècie, Alternaria altemata, pot ocasionar reaccions al·lèrgiques responsables de l’agudització greu de l’asma bronquial.

alternariosi f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botĂ nica
Malaltia de les plantes causada per fongs del gènere Alternaria, que es manifesten sovint en forma de taques.
V. t.: llampadura del clavell c. nom. f., taques negres de la col c. nom. f. pl.

alternariosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
microbiologia i patologia infecciosa
Feohifomicosi produïda per alternàries. L’alternariosi cutània es caracteritza per la presència de plaques grans eritematoses, amb descamació o crostoses, localitzades preferentment a la cara, el cap o les extremitats.
V.: feohifomicosi f.

alternariosi f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Malaltia de les plantes produïda per fongs del gènere Alternaria, que ocasiona taques, generalment de color castany negrós, a les fulles.
es alternariosis f.