Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (50 registres)
veurealtocúmul (DCA)
 meteorologia
veurealtocúmulus (ATGC)
 geografia
veurealtocúmulus (DCA)
 meteorologia
veurealtostrat (DCA)
 meteorologia
veurealtostratus (ATGC)
 geografia
veurealtostratus (DCA)
 meteorologia
veurebasaltoide1 (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veurebasaltoide2 (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veureclassificació de Galton (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
veurecobalto- (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
Cerca alto a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

altocúmul m.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Altocúmulus.
Sin. pref.: altocúmulus m.
en altocumulus subst.
es altocúmulo m.
fr atocumulus m.

altocúmulus m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Núvol que se situa entre 3.000 m i 7.000 m d’altitud i pren forma arrodonida. És de color blanc i grisós. Es forma i desapareix ràpidament.

altocúmulus m.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Núvol mitjà de color blanc o gris, amb parts ombrejades, fet de lloses o masses globulars aplanades i disposades en rengle, d’una manera regular, en una o dues direccions.
Sin. compl.: altocúmul m.
en altocumulus subst.
es altocúmulus m.
fr altocumulus m.

altostrat m.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Altostratus.
Sin. pref.: altostratus m.
en altostratus subst.
es altoestrato m.
fr altostratus m.

altostratus m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Núvol que es forma entre 3.000 m i 7.000 m d’altitud. Pren la forma d’un mantell estriat de color gris de plom. Produeix halos si la llum solar o lunar el travessa.

altostratus m.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Mantell o capa nuvolosa mitgenca de color blanc o grisós, constituït per un vel fibrós o estriat que cobreix totalment o parcialment el cel.
Sin. compl.: altostrat m.
en altostratus subst.
es altostratus m.
fr altostratus m.

basaltoide1 m.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Roca volcànica basàltica, bàsica, de la classificació de camp de Streckeisen (1979), definida modalment als camps 9 i 10 del diagrama QAPF de Streckeisen (basalt) [Fig. 2E] i [Fig. 6E].
en basaltoid
es basaltoide
fr basaltoïde

basaltoide2 adj.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Semblant al basalt; basaltiforme; en forma de columnes o prismes.
Sin.: basaltiforme adj.

classificació de Galton f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
Classificació de les empremtes digitals.

cobalto- pref.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
Forma prefixada del mot al. Kobalt, que significa ’l’element químic cobalt’, emprada per a designar les espècies i les varietats minerals que tenen el cobalt com a catió.
Ex.: Cobaltita. Cobaltopirita.
Sin. abs.: cobalt- pref.