Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurealtament inflamable (DCA)
 ciències dels aliments
 química
veurefàcilment inflamable1 (DCA)
 ciències dels aliments
 química
veurefàcilment inflamable2 (DCA)
 ciències dels aliments
 química
veurefàcilment inflamable3 (DCA)
 ciències dels aliments
 química
veureinflamable (VOCFOR)
 incendis forestals
veureinflamable (DCA)
 ciències dels aliments
veureininflamable (VOCFOR)
 incendis forestals
veureininflamable (DCA)
 ciències dels aliments
veuremarcapassos cardíac multiprogamable (DEM)
 cardiologia
 material mèdic i ortopèdic
 neurologia
veuremarcapassos cardíac programable (DEM)
 cardiologia
 material mèdic i ortopèdic
 neurologia
Cerca amable a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

altament inflamable loc. adj.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències dels aliments
química
Que té un punt d’ignició molt baix i un punt d’ebullició baix.
en highly flammable loc. adj.
es altamente inflamable loc. adj.
fr hautement inflammable loc. adj.

fàcilment inflamable1 loc. adj.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències dels aliments
química
Que es pot escalfar i inflamar en l’aire a temperatura ambient sense cap aportació d’energia.
en highly flammable loc. adj.
es altamente inflamable loc. adj.
fr très inflammable loc. adj.

fàcilment inflamable2 loc. adj.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències dels aliments
química
Que en estat sòlid es pot inflamar després d’un breu contacte amb una font d’inflamació i continuar la combustió un cop ha cessat el contacte, i que en estat líquid té un punt d’ignició molt baix.
en highly flammable loc. adj.
es altamente inflamable loc. adj.
fr très inflammable loc. adj.

fàcilment inflamable3 loc. adj.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències dels aliments
química
Que en contacte amb l’aigua o l’aire humit desprèn gasos inflamables en quantitats perilloses.
en highly flammable loc. adj.
es altamente inflamable loc. adj.
fr très inflammable loc. adj.

inflamable adj.
Vocabulari forestal
incendis forestals

inflamable adj.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències dels aliments
Que els vapors que desprèn entren fàcilment en combustió amb despreniment de flama en mesclar-se amb l’aire i aporta una petita quantitat de calor, s’aplica a una substància (per oposició a ininflamable).
V. t.: combustible1 adj., ignífer | ignífera adj., ininflamable adj.
en flammable adj., inflammable adj.
es inflamable adj.
fr inflammable adj.

ininflamable adj.
Vocabulari forestal
incendis forestals

ininflamable adj.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències dels aliments
Que no es pot inflamar o que no pot cremar amb flama (per oposició a inflamable).
V. t.: calorífug | calorífuga adj., ignífug | ignífuga adj., incombustible adj., inflamable adj.
en noninflammable adj., uninflammable adj.
es ininflamable adj.
fr ininflammable adj.

marcapassos cardíac multiprogamable m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
material mèdic i ortopèdic
neurologia
Programat en tres o més paràmetres, pot dur a terme programes complexos i modificables i pot ésser interrogable (té memòria incorporada).

marcapassos cardíac programable m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
material mèdic i ortopèdic
neurologia
Marcapassos amb circuit de microprocessadors que permet des de l’exterior del cos modificar la freqüència i l’energia de l’estímul i ésser reprogramat de nou.