Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureactitud d'amenaça (VPCA)
 conducta social
 etologia
veureamenaça (VPCA)
veureamenaça (DJC)
 dret
veureamenaça d’avortament (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitaciĂł
 angiologia
 obstetrĂ­cia i ginecologia
veureamenaçar1 (DJC)
 dret penal
veureamenaçar2 (DJC)
 dret penal
veureConveni sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestres (DCA)
 ciències polĂ­tiques
veureespècie amenaçada (DCA)
 biologia
Cerca amenaça a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

actitud d'amenaça c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
conducta social
etologia
Terme documentat a Balasch i Mengual 1976.
en threat posture subst.

amenaça f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Balasch i Mengual 1976.
en threat subst.

amenaça f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Delicte consistent a intimidar algú amb l’anunci de causar un mal.
es amenaza

amenaça d’avortament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
angiologia
obstetrĂ­cia i ginecologia
Presentació d’hemorràgia vaginal i dolor hipogastri amb el coll uterí tancat.

amenaçar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Donar a entendre {a algĂş} la intenciĂł de fer-li mal.
Ex.: Va acudir a la comissaria espantat perquè ja l’havien amenaçat dues vegades.
es amenazar

amenaçar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Anunciar {a algú} un perill o un càstig en el cas que es faci això o allò.
Ex.: El van amenaçar de dur-lo a la policia si no els deixava en pau. El jutge el va amenaçar amb fer-lo fora de la sala si no es comportava adequadament.
es amenazar

Conveni sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestres n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: CITES
ciències polítiques
Conveni adoptat a Washington (Estats Units d’Amèrica) el 3 de març de 1973 i en vigor des de l’1 de juliol de 1975, que per objectius garantir que el comerç internacional d’espècies de fauna i flora silvestres no n’amenaci la supervivència i protegir de la sobreexplotació les espècies amenaçades d’extinció mitjançant un sistema de permisos d’exportació-importació concedits per una autoritat administrativa sota la supervisió d’una autoritat científica (designades per cada estat signatari). El conveni disposa de tres annexos: l’annex I conté les espècies que estan en perill d’extinció, per les quals es prohibeix que es comercialitzin (excepte per circumstàncies excepcionals); l’annex II conté les espècies que no es troben necessàriament en perill d’extinció, però de les quals cal controlar la comercialització per evitar que se’n pugui veure amenaçada la supervivència, i, finalment, l’annex III, inclou les espècies que estan protegides almenys en un país, el qual ha sol·licitat l’assistència d’altres Parts del conveni per controlar-ne el comerç.
Sin. compl.: Conveni de Washington n. pr. m.
en Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora n. pr.
es Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres n. pr. m.
fr Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction n. pr. f.

espècie amenaçada f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Espècie que és mereixedora d’una atenció i protecció especials a fi de reduir-ne el risc de desaparició. La catalogació d’espècies amenaçades que estableix la llei 4/1989, de 27 de març, comprèn les categories d’espècie en perill d’extinció, espècie sensible al seu hàbitat, espècie vulnerable, espècie d’interès especial i espècie d’hàbitat sensible.
en threatened species subst.
es especie amenazada f.
fr espèce menacée f.