Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 64 (631 registres)
veureAbadal i Calderó, Ramon d’ (DJC)
 biografia
veureAbadal i de Vinyals, Ramon d’ (DJC)
 biografia
veureacardi amorf (DEM)
 cardiologia
 embriologia
 Ă˛rgans i sistemes
veureacciĂł amortidora (DEM)
 conceptes generals i de suport
 quĂ­mica
veureacetat d’amoni (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 medicina preventiva i salut pĂşblica
 quĂ­mica
veureacetat d’amoni (AQQ)
 quĂ­mica
veureacetat de dimetiloctilamoni (AQQ)
 quĂ­mica
veureacetat de trietilamoni (AQQ)
 quĂ­mica
veureàcid adenosinamonofosfòric (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 quĂ­mica
veureĂ cid N-p-clorofenilcinamohidroxĂ mic (AQQ)
 quĂ­mica
Cerca amo a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Abadal i Calderó, Ramon d’ n. pr. m.
Diccionari jurĂ­dic
biografia

Abadal i de Vinyals, Ramon d’ n. pr. m.
Diccionari jurĂ­dic
biografia

acardi amorf m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
embriologia
òrgans i sistemes
Fetus amb acĂ rdia i amb cap i extremitats rudimentaris, sense parts corporals identificables.
Sin. compl.: acardi anceps

acciĂł amortidora f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
quĂ­mica
Acció d’un dispositiu mecànic o d’una solució (solució amortidora o solució tampó) que tendeix a suprimir, disminuir o estabilitzar efectes no desitjables.

acetat d’amoni m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
medicina preventiva i salut pĂşblica
quĂ­mica
De fórmula NH4C2H3O2, és emprat en la conservació de carns i per les seves propietats diürètiques, expectorants i antipirètiques.

acetat d’amoni c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en ammonium acetate subst.

acetat de dimetiloctilamoni c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en dimethyloctylammonium acetate subst.

acetat de trietilamoni c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en triethylammonium acetate subst.

àcid adenosinamonofosfòric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
quĂ­mica
Àcid 5’-adenílic.

Ă cid N-p-clorofenilcinamohidroxĂ mic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en N-p-chlorophenylcinnamohydroxamic acid subst.