Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (3 registres)
veureanellatge (VOCFOR)
 caça
veureanellatge (DRAMAD)
 ramaderia
veureanèmia refractària amb sideroblasts anellats (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 malalties i sĂ­ndromes
 semiologia
Cerca anellat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anellatge m.
Vocabulari forestal
caça
es anillamiento m.

anellatge m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Sistema d’identificació dels animals que consisteix a fixar-los una anella a una determinada part del cos segons l’animal.
Sin. compl.: anellament m.
es anillado m.

anèmia refractària amb sideroblasts anellats f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
malalties i sĂ­ndromes
semiologia
Varietat de síndrome mielodisplàstica caracteritzada per una anèmia refractària amb una proporció de sideroblasts anellats en el moll de l’os igual o superior al 15 %, els quals posseeixen grànuls d’hemosiderina que abasten un terç o més de la circumferència perinuclear. La microscòpia electrònica demostra que el dipòsit de ferro s’efectua en els mitocondris dels sideroblasts anellats. En la sang perifèrica coexisteixen eritròcits normals amb d’altres que presenten alteracions diseritropoètiques pregones (anisocromia, anisocitosi amb macrocitosi, puntejat basòfil, cossos de Howell-Jolly, anells de Cabot i esquistocitosi moderada), mentre que la granulocitopènia i la trombopènia s’hi observen rarament, amb dismòrfies leucocítiques i plaquetàries escasses o absents. Hi ha una varietat, anomenada no pura, caracteritzada per anomalies granulocítiques i megacariocítiques accentuades, que evoluciona sovint vers la transformació leucèmica. Existeix hipersiderèmia, la qual cosa forneix el desenvolupament d’hemosiderosi (hepatomegàlia, insuficiència cardíaca).
Sin. compl.: anèmia refractària sideroblàstica, sideroblastosi anellada
en refractary anemia with ringed sideroblasts
es anemia refractaria con sideroblastos en anillo