Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (35 registres)
veureaparent (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecabussament aparent (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veurecohesió aparent (VMCS)
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecohesió aparent (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
veureconstant de dissociació aparent (BIOQ)
 bioquímica
veuredensitat aparent (VMCS)
 propietats físiques i comportament del sòl
veuredensitat aparent (DCA)
 geologia
veuredensitat aparent (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veuredensitat aparent humida (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
veuredesplaçament aparent (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
Cerca aparent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aparent adj.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Que presenta determinades propietats relatives al volum total d’una mostra del sòl, inclosos els porus. Per exemple, la massa d’un volum aparent o densitat aparent d’un horitzó del sòl. El terme anglès bulksignifica igualment en català a granel.
en bulk
es aparente
fr apparente
gl aparente
pt aparente

cabussament aparent m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Angle de cabussament d’una superfície plana (pla d’estratificació, d’esquistositat, etc.) mesurat en un pla vertical qualsevol (paret d’una mina, tall estructural, etc.) respecte a l’horitzontal, en el cas que la direcció del pla que hom mesura no sigui normal al pla vertical de la paret, el tall geològic, etc.
en apparent dip
es buzamiento aparente
fr pendage apparent

cohesió aparent c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en apparent cohesion subst.
es cohesión aparente c. nom. f.
fr cohésion apparente c. nom. f.

cohesió aparent c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Organització de les partícules d’un sòl en estat humit a causa de forces capil·lars que les mantenen unides.
en apparent cohesion
es cohesión aparente
fr cohésion apparente
gl cohesión aparente
pt coesão aparente

constant de dissociació aparent c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
símb.: Kdapp
bioquímica
en apparent dissociation constant subst.

densitat aparent c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en bulk density subst.
es densidad aparente c. nom. f.
fr densité apparente c. nom. f.

densitat aparent f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Densitat entre la massa d’un sòlid, llot o fang i el volum que ocupa, i que permet estimar-ne la porositat.
en apparent density subst.
es densidad aparente f.
fr densité apparente f.

densitat aparent c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Relació entre la massa de la fase sòlida de sòl sec i el volum total en equilibri amb la humitat del sòl en el moment de la mostra. S’expressa en unitats de massa/volum, i la seva equació de dimensions és M L3. El valor mitjà en sòls inalterats és de 1 350 kg m3, encara que aquest valor pot variar en funció del desenvolupament de l’estructura per la porositat estructural, la proporció de materials orgànics o no cristal·lins i per la tècnica de maneig agrícola emprada.
V. t.: mètodes per a determinar la densitat aparent c. nom. m. pl.
en bulk density, dry bulk density
es densidad aparente
fr densité apparente, masse volumique
gl densidade aparente
pt densidade aparente

densitat aparent humida c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Relació entre la massa total d’un sòl humit, Mt, per unitat de volum. S’expressa com a ρt = Mt/Vt = (Ms + Mw)/(Vs + Va + Vw), on Ms és la massa de sòlids, Mw és la massa d’aigua i V el volum de les tres fraccions.
en wet bulk density, total bulk density
es densidad aparente húmeda
fr densité apparente humide, masse volumique humide
gl densidade aparente húmida
pt densidade aparente úmida

desplaçament aparent m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Salt aparent.
en apparent displacement