Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureaplanament (VOCFOR)
 esplanació, moviments de terres
veureaplanament (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureaplanament (DJC)
 dret processal
veureaplanament afectiu (DEM)
 neurologia
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureaplanament parcial (DJC)
 dret processal
veureaplanament total (DJC)
 dret processal
veuresuperfície d’aplanament (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
Cerca aplanament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aplanament m.
Vocabulari forestal
esplanació, moviments de terres

aplanament m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Acció d’aplanar; l’efecte.
Sin.: arrasament m.
V. t.: superfície d’aplanament f.
en aplanation, flattening, levelling
es nivelación, nivelamiento
fr aplanissement

aplanament m.
Diccionari jurídic
dret processal
Declaració expressa de conformitat total o parcial de la part demandada amb les pretensions de la part demandant.
Sin. compl.: assentiment2 m.
es allanamiento

aplanament afectiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
Modulació emocional de l’activitat psíquica d’un individu, nul·la o escassa, generalment d’un esquizofrènic.

aplanament parcial c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret processal
V.: aplanament c. nom. m.

aplanament total c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret processal
V.: aplanament c. nom. m.

superfície d’aplanament f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Superfície d’erosió que trunca les estructures, la qual esdevé perfecta quan totes les capes resistents han estat anivellades.
Sin.: superfície d’erosió f.
Sin. compl.: superfície de degradació f.
en aplanation surface, planation surface, planed surface
fr surface d’aplanissement