Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureaportació (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
veureaportació anual (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
veureaportació de capital (DJC)
 dret mercantil
veureaportació de marga (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureaportació específica (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
veureàrea d’aportació (DCA)
 residus
Cerca aportació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aportació f.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
es aporte m.

aportació anual c. nom. f.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
hm3/any.

aportació de capital c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Quantia de les aportacions realitzades pels socis d’una societat mercantil.
es aportación de capital

aportació de marga c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Pràctica que consisteix a aportar al sòl una roca sedimentària de gra fi amb elevat contingut de carbonat de calci (35-65 %). Generalment, es realitza en sòls àcids amb la finalitat de corregir-ne l’acidesa i aportar-hi Ca2+.
V.: esmena caliza c. nom. f.
en marling
es aplicación de marga
fr marnage
gl aplicación de marga
pt calagem, aplicação de corretivo de acidez

aportació específica c. nom. f.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió

àrea d’aportació f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Àrea oberta i sense vigilància permanent on els usuaris poden aportar determinats residus valoritzables o reciclables i dipositar-los en contenidors o caixes.
V. t.: recollida selectiva f.
en recycling area subst.
es área de aportación f.
fr zone de recyclage f.