Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureaposició (DEM)
 citologia
 miscel·lània
veureaposició (DJC)
 dret civil
veureaposició (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureaposició (GTG)
veurecreixement per aposició (DEM)
 anatomia
veurehoritzó A de juxtaposició (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurejuxtaposició (GTG)
veurejuxtaposició de sòls (VMCS)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurejuxtaposició de sòls (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuremacla de juxtaposició (DGEOL)
 cristal·lografia
Cerca aposició a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aposició f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
miscel·lània
Engruiximent de la paret cel·lular de les cèl·lules vegetals pel dipòsit superficial de substàncies diverses. Generalment es produeix a la superfície interna de la paret (aposició endògena) i en determina la creixença centrípeta; però, en alguns casos (grans de pol·len, espores), el dipòsit és efectuat sobre la superfície externa de la paret (aposició exògena) i la creixença és centrífuga.
de Anlagerung
en apposition
es aposición
fr apposition
it apposizione

aposició f.
Diccionari jurídic
dret civil
Acció d’afegir una condició, un termini o un mode a un negoci jurídic.
es aposición

aposició f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en apposition subst.
es aposición f.
fr apposition f.

aposició f.
Glossari de termes gramaticals
Nom o sintagma nominal que fa de complement d’un nom o d’un sintagma nominal.
Ex.: un abric carabassa
Londres,
capital del Regne Unit
GEIEC: 8.5
es aposición f.

creixement per aposició m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Creixement que té lloc per addició de capes noves a les que ja existien; és la forma de creixement característica dels materials sòlids.

horitzó A de juxtaposició c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
A RPF (2008), horitzó A amb una activitat biològica baixa i una activitat no significativa dels cucs de terra. Les condicions de medi no afavoreixen la precipitació de les molècules solubles, de manera que no hi ha humina insolubilitzada o humina argil·loorgànica. La matèria orgànica es troba principalment com humina heretada, en forma de boletes fecals, juxtaposades únicament a les partícules minerals i sense arribar a unir-s’hi. Amb vista a la classificació, s’ha de consultar la clau del RPF. Com que no hi ha acords internacionals de nomenclatura d’horitzons, l’ús d’aquesta denominació no s’ha generalitzat. Amb vista a la classificació, s’ha de consultar la clau del RPF.
V. t.: horitzó A c. nom. m., horitzó A biomacroestructurat c. nom. m., horitzó A húmic c. nom. m., horitzó A d’insolubilització c. nom. m.
en juxtaposition A horizon
es horizonte A de yuxtaposición
fr horizon A de juxtaposition
gl horizonte A de xustaposición

juxtaposició f.
Glossari de termes gramaticals
Procés de composició oracional que consisteix a unir dos o més constituents oracionals sense explicitar la relació que hi ha entre ells amb cap nexe.
Ex.: La Laura llegia; en Pere dormia
GEIEC: 21.2
V. t.: coordinació, subordinació
es yuxtaposición f.

juxtaposició de sòls c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en soil juxtaposition subst.
es yuxtaposición de suelos c. nom. f.
fr juxtaposition de sols c. nom. f.

juxtaposició de sòls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Unitat cartogràfica complexa en la qual les delineacions estan integrades per dos taxons que coexisteixen, sense que es coneguin les proporcions en què ho fan, ni la forma de les taques ocupades pel sòl minoritari, ni el pas d’un taxó a l’altre.
en soil juxtaposition
es yuxtaposición de suelos
fr juxtaposition de sols
gl xustaposición de solos

macla de juxtaposició f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Macla en què els dos cristalls s’han desenvolupat a banda i banda de la superfície de contacte.
en juxtaposition twin
es macla de yuxtaposición
fr macle par accolement