Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veureaptitud (VPCA)
veureaptitud (VMCS)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaptitud (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaptitud (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureaptitud actual de les terres (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaptitud agrícola (VMCS)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaptitud biològica (DCA)
 biologia
veureaptitud de les terres (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaptitud del sòl per al conreu (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaptitud per a la sembra directa (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca aptitud a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aptitud f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1920, 1921a i b; Soler 1921; Mira 1923; Sanz 1933; Mira 1934.
en aptitude subst.

aptitud f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en land suitability subst.
es aptitud f.
fr aptitude f.

aptitud f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Qualitat d’idoni, que fa que alguna cosa sigui apta, adequada o acomodada per a certa finalitat. Per exemple, idoneïtat d’una extensió de terra per a un tipus d’ús concret.
V. t.: aptitud de la terra c. nom. f., terra f. pl.
en suitability
es aptitud
fr aptitude
gl aptitude

aptitud f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en aptitude subst.
es aptitud f.
fr aptitude f.

aptitud actual de les terres c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Idoneïtat de la terra en el seu estat actual per a un tipus d’ús (en anglès, Land Utilization Type, LUT) determinat, sense introduir-hi cap mena de millores.
V. t.: aptitud de les terres c. nom. f.
en current land suitability
es aptitud presente de la tierra
fr aptitude actuelle des terres
gl aptitude actual da terra

aptitud agrícola c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en agricultural suitability subst.
es aptitud agrícola c. nom. f.
fr aptitude culturel c. nom. f.

aptitud biològica f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Capacitat d’una espècie o varietat d’assegurar o ampliar la descendència.
en fitness subst.
es aptitud biológica f.
fr aptitude biologique f.

aptitud de les terres c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Idoneïtat d’una terra per a un cert tipus d’ús.
Hi ha diferents propostes de mètodes de classificació de terres respecte de la seva aptitud. En l’Esquema per a l’avaluació de terres de la FAO es fa referència a la idoneïtat d’una extensió de terra per a un tipus d’ús (en anglès, Land Utilization Type, LUT) concret de forma sostenible.
Cal distingir entre: aptitud actual, que expressa la idoneïtat d’una terra en el seu estat actual; aptitud real, que expressa la idoneïtat després de la introducció de millores menors, i aptitud potencial, que expressa la idoneïtat futura de les unitats de terra per a un LUT determinat, després d’haver realitzat millores majors (p. ex., la transformació en regadiu o la concentració parcel·lària). Per interpretar el grau d’aptitud s’han de tenir en compte les dades i les hipòtesis en què es basa.
V. t.: aptitud potencial de la terra c. nom. f., aptitud real de la terra c. nom. f., Esquema FAO per a l’avaluació de terres n. pr. m., avaluació de terres c. nom. f., grau d’aptitud c. nom. m., mapa d’aptitud c. nom. m., millora major de la terra c. nom. f., millora menor de la terra c. nom. f., ordre d’aptitud c. nom. m., classe d’aptitud c. nom. f., sistema d’avaluació USBR c. nom. m., subclasse d’aptitud c. nom. f., terra f. pl., tipus d’ús de terres c. nom. m., unitat d’aptitud c. nom. f., classificació de capacitat agrològica c. nom. f.
en land suitability
es aptitud de la tierra
fr aptitude des terres
gl aptitude da terra

aptitud del sòl per al conreu c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Qualitat del sòl amb relació a la seva idoneïtat per a l’aplicació d’un treball mecànic específic, de manera que se’n modifiqui la fertilitat física d’acord amb els objectius perseguits. És una qualitat complexa, ja que depèn de múltiples factors edàfics (textura, consistència en el moment de realitzar el treball…), de les condicions ecològiques del lloc, de la tecnologia disponible, de la rotació de cultiu i de la situació socioeconòmica (ecoeficiència). L’avaluació de la idoneïtat s’ha de fer en funció dels objectius: disminució del risc d’erosió, soterrament de residus de collita o de fertilitzants, o control de males herbes, entre d’altres.
en soil suitability for tillage
es aptitud del suelo para el laboreo
fr aptitude du sol pour le travail du sol
gl aptitudes do solo para a labra
pt aptidão do solo para a lavoura

aptitud per a la sembra directa c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Característiques favorables d’un sòl per tal que hi puguin germinar les llavors, en el cas en què no es realitzi cap pràctica de conreu preparatòria prèvia a la sembra, des de la collita del cultiu anterior.
També es pot referir a les característiques favorables de les llavors d’un cultiu per germinar en un sòl en condicions de sembra directa.
V. t.: sembra directa c. nom. f.
en direct drilling suitability
es aptitud para la siembra directa
fr aptitude au semis direct
gl aptitude para sementeira directa
pt aptidão para semeadura direta