Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (26 registres)
veureaquĂ tic | aquĂ tica (DCA)
 biologia
veurecaça d’ocells aquàtics (VOCFOR)
 caça
veureConveni sobre aiguamolls d’importància internacional especialment com a hàbitat d’ocells aquàtics (DCA)
 ciències polĂ­tiques
veurecristal·lització epiaquàtica (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veurecultura aquĂ tica (BMC)
 fraseologia
veureduna subaquĂ tica (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veureerupciĂł subaquĂ tica (DGEOL)
 vulcanisme i geomorfologia volcĂ nica
veureespeleotema epiaquĂ tic (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 geomorfologia càrstica
veurefont subaquĂ tica (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
 hidrogeologia
veuregeografia dels transports aquĂ tics (BMC)
 disciplines d’estudi dels bastiments
Cerca aquĂ tic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aquĂ tic | aquĂ tica adj.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Que viu o es desenvolupa a l’aigua o prop d’aquesta.
en aquatic adj.
es acuático adj.
fr aquatique adj.

caça d’ocells aquàtics c. nom. f.
Vocabulari forestal
caça

Conveni sobre aiguamolls d’importància internacional especialment com a hàbitat d’ocells aquàtics n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a Ramsar (Iran) el 1971 per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i dels Recursos Naturals (UICN) i la UNESCO per a protegir els aiguamolls d’importància internacional, esp. com a hàbitat d’ocells aquàtics, mitjançant el qual els estats signants es comprometen a elegir com a mínim una zona humida per a incloure-la en un llistat d’aiguamolls d’interès internacional, promoure un ús equilibrat de totes les zones humides territorials, designar aiguamolls com a reserves naturals i consultar-se mútuament sobre l’execució de les obligacions contretes (esp. quan es comparteixen uns determinats aiguamolls o sistemes aquàtics). El Conveni va entrar en vigor el 1975, i el desembre de 1993 l’havien signat vuitanta estats i s’havien designat 651 llocs per a la llista, que cobrien 43,44 milions d’hectàrees. A partir del 1990 es va dotar d’un fons (Fons Ramsar per a la Conservació de les Zones Humides) per proporcionar assistència tècnica a les iniciatives en països en via de desenvolupament, i té, des del 1993, un procediment específic (Procediment Ramsar) per a ajudar les parts contractants a vigilar les zones humides amenaçades i a elaborar recomanacions per a gestionar-les, conservar-les i, si escau, restaurar-les.
Sin. compl.: Conveni de Ramsar n. pr. m.
en Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat n. pr.
es Convenio sobre zonas húmedas de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas n. pr. m.
fr Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine n. pr. f.

cristal·lització epiaquàtica f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Concreció de calcita (o d’aragonita) produïda al voltant d’una estalactita, d’una estalagmita, d’una columna, o que forma un relleix parietal quan és en contacte amb la superfície de l’aigua freàtica, o d’inundació, d’un carst. Les cristal·litzacions es van acumulant progressivament al voltant d’aquest contacte estalactític fins que formen una mena de disc, la qual cosa constitueix un registre del nivell assolit per l’aigua estancada d’una caverna.
Sin. compl.: cristal·lització epifreàtica f.
es cristalización epiacuática

cultura aquĂ tica c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia

duna subaquĂ tica f.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Duna hidrĂ ulica.
en aqueous dune, subaqueous dune
es duna subacuática
fr dune hydraulique

erupciĂł subaquĂ tica f.
Diccionari de geologia
vulcanisme i geomorfologia volcĂ nica
Erupció que té lloc sota l’aigua de la mar o d’un llac.
en subaquatic eruption
es erupción subacuática
fr Ă©ruption subaquatique

espeleotema epiaquĂ tic m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
geomorfologia càrstica
Concreció carbonàtica que es forma a les voreres de la superfície de l’aigua d’alguns estanys hipogeus, esp. els connectats amb la mar, i que adquireix una forma de relleix que sobresurt de les parets, les columnes, les estalactites, les estalagmites, etc.
es espeleotema epiacuático

font subaquĂ tica f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
hidrogeologia
Font submergida.
en underwater spring
es fuente subacuática
fr source sous-aquatique

geografia dels transports aquĂ tics c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
disciplines d’estudi dels bastiments
Part de la geografia humana de l’activitat i de l’evolució del transport dut a terme a través de mars, de rius, de canals i d’estanys i llacs.