Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (35 registres)
veureaixaragallament (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureaixaragallament (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureaixaragallament dispers (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureaixaragallament en mantell (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureaixaragallament generalitzat (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureaixaragallar (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureaixaragallar (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 geomorfologia: geomorfologia general
veureaixaragallar (ATGC)
 geografia
veurearagall (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veurearagall (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
Cerca aragall a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aixaragallament m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
es arroyada f.
fr ravinée f.

aixaragallament m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Acció erosiva de l’aigua de pluja que s’escorre per un terreny rost, incoherent i sense vegetació, on forma xaragalls més o menys paral·lels que s’aprofundeixen, s’engrandeixen i progressen cap amunt a mesura que augmenta el volum d’aigua i la seva energia mecànica.
Sin.: escorrancament m., xaragallament m.
en gully erosion, gullying, ravining
es acarcavamiento, arroyada, arroyamiento
fr ravinement

aixaragallament dispers c. nom. m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

aixaragallament en mantell c. nom. m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

aixaragallament generalitzat m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Morfologia extremament abrupta i aspra formada per una xarxa de drenatge molt tupida, profundament aixaragallada i amb molts barrancs fortament inclinats, i generalment establerta en una formació sedimentària blana (arenes, argiles o margues, guixos) i sota un clima àrid, en condicions d’alta energia fluvial i amb erosió ràpida que no permet l’establiment de la vegetació ni la formació de sòls.
Sin. compl.: badland m., terrer5 m.
es acarcavamiento generalizado
fr ravinement généralisé

aixaragallar v. tr.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
Sin. compl.: escorregar v. tr., xaragallar v. tr., xorrencar v. tr.
es arroyar v. tr.
fr raviner v. tr.

aixaragallar v. tr.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
geomorfologia: geomorfologia general
L’aigua, formar xaragalls (en un vessant o riera).
Ex.: El temporal ha aixaragallat les marjades.
Sin. vulg.: escorrancar v. tr., escorregar v. tr., regallar v. tr., saragallar v. tr., xaragallar v. tr., xaragallejar v. tr., xorrencar v. tr.
V.: erosionar v. tr.
en to gully, to ravine
es arroyar
fr raviner

aixaragallar v. tr.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
L’aigua, obrir-se camí arrencant {la terra} o enduent-se’n l’arrencada.
Ex.: La pluja ha aixaragallat la conca. Són terres aixaragallades les de les conques d’erosió de la Conca de Barberà i de Tremp (Pallars Jussà).
Sin. compl.: escorxar v. tr.

aragall m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
Sin. pref.: xaragall m.

aragall m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Xaragall1.
2. Petit corrent d’aigua produït per la pluja recent (Segarra, Penedès).
3. Clot llarguer produït pel corrent d’aigua d’una ploguda forta (Lleida, Pla d’Urgell, Vila-seca de Solcina).
4. Corrent impetuós del riu per un pendent (Balaguer).