Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurearbitrar1 (DJC)
 història del dret
veurearbitrar2 (DJC)
 dret
veurearbitrarietat (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurecombinació arbitrària de lletres (CINZ)
 zoologia
veureortografia arbitrària (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureprincipi d’interdicció de l’arbitrarietat (DJC)
 dret públic
veurerealització arbitrària del propi dret (DJC)
 dret penal
veureresposta arbitrària (VPCA)
veureresposta verbal arbitrària (VPCA)
veureresposta verbal no-arbitrària (VPCA)
Cerca arbitrar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

arbitrar1 v. tr.
Diccionari jurídic
història del dret
Decidir, amb capacitat per a emetre una sentència que les parts en litigi han d’acatar, s’aplica a la resolució de conflictes.
Ex.: Els àrbitres no es posaven d’acord a l’hora d’arbitrar el litigi i van nomenar un compromissari per resoldre l’afer.
es arbitrar

arbitrar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Fer d’àrbitre {en un conflicte entre dues parts}.
Ex.: Una comissió internacional d’experts va arbitrar el Campus d’Excel·lència Internacional, impulsat pel Ministeri d’Educació.
Sin. compl.: composar2 v. tr.
es arbitrar

arbitrarietat f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en arbitrariness subst.
es arbitrariedad f.
fr arbitraire m.

combinació arbitrària de lletres c. nom. f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Nom científic que no es basa en cap mot existent en alguna llengua.
en arbitrary combination of letters subst.

ortografia arbitrària f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en arbitrary spelling subst.
es ortografía arbitraria f.
fr orthographe arbitraire f.

principi d’interdicció de l’arbitrarietat c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret públic
Principi pel qual les actuacions dels poders públics han de ser objectives, justificades i ajustades al dret.
es principio de interdicción de la arbitrariedad

realització arbitrària del propi dret c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Realització del dret propi mitjançant l’ús de la violència, la intimidació o la força en les coses.
es realización arbitraria del propio derecho

resposta arbitrària c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Castellanos 1975; Tobeña 1977.
en arbitrary response subst.

resposta verbal arbitrària c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Castellanos 1975.
en arbitrary verbal response subst.

resposta verbal no-arbitrària c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en nonarbitrary verbal response subst.