Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurearquitectura1 (DCA)
 arquitectura
veurearquitectura2 (DCA)
 arquitectura
veurearquitectura del paisatge (DCA)
 arquitectura
veurearquitectura estratigràfica (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurearquitectura naval (BMC)
 disciplines d’estudi dels bastiments
veurecitoarquitectura (DEM)
 citologia
 histologia
 neurologia
veurehistòria de l’arquitectura naval (BMC)
 disciplines d’estudi dels bastiments
veuremieloarquitectura (DEM)
 histologia
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
Cerca arquitectura a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

arquitectura1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
arquitectura
Concepció de l’espai o conjunt d’espais per a l’ús i l’ambientació de l’ésser humà, que comprèn consideracions estètiques, utilitàries, socials i ambientals.
V. t.: urbanisme m.
en architecture subst.
es arquitectura f.
fr architecture f.

arquitectura2 f.
Diccionari de les ciències ambientals
arquitectura
Art i resultat de projectar i de construir edificis i obres semblants.
V. t.: urbanisme m.
en architecture subst.
es arquitectura f.
fr architecture f.

arquitectura del paisatge f.
Diccionari de les ciències ambientals
arquitectura
Part de l’arquitectura que s’ocupa de l’estètica i la funcionalitat dels elements paisatgístics.
en landscape architecture subst.
es arquitectura del paisaje f.
fr architecture paysagère f.

arquitectura estratigràfica f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Dispositiu de qualsevol tipus geomètric que hom dóna a les unitats estratigràfiques des del punt de vista tridimensional.
V. t.: estructura estratigràfica f.
en stratigraphic architecture
es arquitectura estratigráfica
fr architecture stratigraphique

arquitectura naval c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
disciplines d’estudi dels bastiments
Art de projectar, construir i adobar naus, que es divideix en dues subdisciplines: la teoria del vaixell i la construcció naval1.

citoarquitectura f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
histologia
neurologia
Disposició de les cèl·lules en un teixit o en un òrgan, especialment a l’escorça cerebral.

història de l’arquitectura naval c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
disciplines d’estudi dels bastiments
Branca de la història que, servint-se de les dades procedents de l’arqueologia naval i de les proporcionades per les altres branques de la història, intenta explicar els processos evolutius de les naus en relació amb les noves necessitats i els nous descobriments científics i tècnics.
V. t.: arqueologia naval c. nom. f.

mieloarquitectura f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
neurologia
òrgans i sistemes
Disposició de les fibres nervioses i els feixos que formen, en l’encèfal i en la medul·la.