Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureartefacte (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureartefacte (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 microbiologia i patologia infecciosa
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureartefacte (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureartefacte1 (DGEOL)
 geologia general
veureartefacte1 (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureartefacte2 (DGEOL)
 geofísica
veureartefacte2 (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureartefacte3 (DGEOL)
 paleontologia: paleontologia general
Cerca artefacte a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

artefacte m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en artifact subst.
es artefacto m.
fr artéfact m.

artefacte m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
microbiologia i patologia infecciosa
tècniques diagnòstiques i de tractament
Alteració produïda en les preparacions microscòpiques a causa dels processos preparatoris (inclusió, tallat, tinció, etc.) previs a l’observació.
en artefact, artifact
es artefacto

artefacte m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Qualsevol producte artificial.
en artefact, artifact
es artefacto

artefacte1 m.
Diccionari de geologia
geologia general
Alteració d’una estructura d’un fenomen natural a causa d’un tractament o procés preparatori destinat a facilitar-ne l’observació.
en artifact
es artefacto
fr artéfact

artefacte1 m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
En micromorfologia de sòls, modificació d’una estructura o d’un fenomen natural per l’efecte d’un tractament inadequat. Per exemple, en la fabricació d’una làmina prima, defectes i errors que poden interferir en les observacions i descripcions, i confondre en les interpretacions.
en artifact
es artefacto
fr artéfact
gl artefacto

artefacte2 m.
Diccionari de geologia
geofísica
Distorsió (taques, hipèrboles, imatges falses, etc.) produïda en un enregistrament sísmic, radiogràfic, etc., a causa de les pròpies limitacions dels aparells emprats o de llur maneig incorrecte.
en artifact
es artefacto
fr artéfact

artefacte2 m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
En classificació de sòls, WRB (2016) i ST (2014) es tracta de substàncies sòlides o líquides creades o substancialment modificades per activitats humanes com a part de processos industrials o manufactures artesanals; o portades a la superfície per l’activitat humana. Per exemple, runams de mineria, materials d’enderrocs, fragments metàl·lics, plàstics, etc.).
Sin. compl.: material tecnogènic c. nom. m.
V. t.: antròpic1 m., arènic2 adj.
en artifact
es artefacto
fr artéfact
gl artefacto

artefacte3 m.
Diccionari de geologia
paleontologia: paleontologia general
Objecte produït pel treball de l’home prehistòric.
en artifact
es artefacto
fr artéfact