Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 11 (104 registres)
veureadob artificial (VOCFOR)
 plantes, llavors i reproducció
veureaiguamoll artificial (DCA)
 residus
veurealletament artificial (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 infermeria
 pediatria
 sinologia
veurealletament artificial (DRAMAD)
 ramaderia
veureanus artificial (DEM)
 cirurgia
 gastroenterologia
veureàrea artificial (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veureartificial (DCA)
 ecologia
veureartificialització1 (DCA)
 ecologia
veureartificialització (DAGRIC)
 agricultura
veureartificialització2 (DCA)
 ecologia
Cerca artificial a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adob artificial c. nom. m.
Vocabulari forestal
plantes, llavors i reproducció

aiguamoll artificial m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Aiguamoll d’origen humà que s’utilitza com a sistema de tractament tou de les aigües residuals.
en created wetland subst.
es humedal artificial m.
fr zone humide artificielle f.

alletament artificial m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
infermeria
pediatria
sinologia
Alletament fet amb llet de vaca, fresca o més sovint després d’haver sofert modificacions: llets modificades i llets humanitzades.

alletament artificial m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Alletament que es duu a terme quan una cria és privada de la lactància materna abans de temps.
es lactancia artificial f.

anus artificial m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
gastroenterologia
Obertura del còlon a la pell, efectuada intencionadament per tal d’obtenir l’evacuació de la totalitat, o si més no de la major part, del contingut intestinal. Segons l’indret on hom faci l’obertura, la intervenció és anomenada cecostomia, colostomia dreta, colostomia transversa, colostomia esquerra, colostomia ilíaca (anus ilíac) i sigmoidostomia. La ileostomia no dóna sortida pròpiament a matèries fecals i, per tant, no constitueix un anus artificial.
Sin. compl.: anus contra natura, enteropròctia

àrea artificial c. nom. f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada

artificial adj.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
No natural, que no segueix els processos naturals.
en artificial adj.
es artificial adj.
fr artificiel adj.

artificialització1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Acció i efecte d’artificialitzar.
en artificialization subst.
es artificialización f.
fr artificialisation f.

artificialització f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Modificació d’algunes característiques del medi o de les plantes, provocada per l’home, per millorar les condicions de la producció agrícola.
es artificialización f.

artificialització2 f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Modificació d’un medi (sòl, clima) o de les plantes, provocada per l’ésser humà per a millorar les condicions de les produccions agrícoles.
en artificialization subst.
es artificialización f.
fr artificialisation f.