Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureasomatognòsia (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
 salut mental
veureautometasomatisme (DGEOL)
 roques metamòrfiques
veureextrasomàtic -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurehemiasomatognòsia (DEM)
 fisioteràpia
 malalties i síndromes
 neurologia
veurejaciment pirometasomàtic (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
veuremetamorfisme metasomàtic (DGEOL)
 roques metamòrfiques
veuremetasomàtic | metasomàtica (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
veuremetasomàtic | metasomàtica (ATGC)
 geografia
veuremetasomatisme (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
 roques metamòrfiques
veuremetasomatisme de contacte (DGEOL)
 roques metamòrfiques
Cerca asòmat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

asomatognòsia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
salut mental
Modalitat d’agnòsia visual caracteritzada per la pèrdua de la consciència de parts del propi cos, causada per una lesió dels hemisferis cerebrals. En les lesions de l’hemisferi dret hom considera l’hemiasomatognòsia (supressió o atenuació del coneixement de la meitat esquerra del cos, en forma d’anosognòsia o negació de l’hemiplegia esquerra, o bé d’anosodiafòria amb indiferència i despreocupació de l’hemicòs esquerre paralitzat, i fins i tot incapacitat per a identificar les extremitats esquerres com a pertanyents al propi cos) i la síndrome del tercer membre fantasma amb al·lucinacions cinestèsiques, situació molt propera a la síndrome del membre fantasma dels amputats. Un cas particular d’hemiasomatognòsia és la somatoparafrènia de Gerstmann, en què el malalt realitza una reacció paranoide que l’indueix a pensar que les seves extremitats esquerres pertanyen a una altra persona. Pel que fa a les lesions de l’hemisferi esquerre cal contemplar la síndrome de Gerstmann (agnòsia digital, pèrdua de la distinció entre els costats dret i esquerre del propi cos, agràfia i acalcúlia), l’autotopoagnòsia de Pick (incapacitat per a localitzar les parts del cos) i l’asimbòlia per al dolor de Schilder i Stengel (absència o insuficiència de reacció davant dels estímuls dolorosos o amenaçants).
Sin. compl.: somatoagnòsia

autometasomatisme m.
Diccionari de geologia
roques metamòrfiques
Autometamorfisme.
en autometasomatism
es autometasomatismo
fr autométasomatisme

extrasomàtic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Independent del cos.

hemiasomatognòsia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fisioteràpia
malalties i síndromes
neurologia
Supressió o atenuació del coneixement de la meitat esquerra del propi cos.
V.: asomatognòsia f.

jaciment pirometasomàtic m.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
Jaciment de contacte.
en contact-metamorphic deposit, pyrometasomatic deposit
es yacimiento pirometasomático
fr gîte de contact, gîte pyrométasomatique

metamorfisme metasomàtic m.
Diccionari de geologia
roques metamòrfiques
Metasomatisme.
es metamorfismo metasomático
fr métamorphisme métasomatique

metasomàtic | metasomàtica adj.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Relatiu o pertanyent al metasomatisme.
en metasomatic
es metasomático
fr métasomatique

metasomàtic | metasomàtica adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit del canvi registrat en la composició química d’una roca quan aquesta ja estava del tot solidificada.

metasomatisme m.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
roques metamòrfiques
Procés de metamorfisme al·loquímic segons el qual un mineral, o una roca, és reemplaçat parcialment o total per un altre de composició química diferent, mitjançant una sèrie de reaccions en les quals hi ha introducció de matèria procedent de l’exterior i, alhora, aquest aportament és compensat per la pèrdua de components que migren del mineral o la roca que ha sofert la transformació.
Sin. compl.: metamorfisme al·loquímic m., metamorfisme metasomàtic m., metasomatosi f.
en metasomatism
es metasomatismo
fr métasomatisme

metasomatisme de contacte m.
Diccionari de geologia
roques metamòrfiques
Metamorfisme al·loquímic que produeix canvis profunds en la composició química de les roques adjacents a una massa de roca magmàtica.
en contact metasomatism
es metasomatismo de contacto
fr métasomatisme de contact