Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1.140 (11.393 registres)
veure5’-nucleotidasa (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 genètica
veurea base de1 (DJC)
 dret
veurea base de2 (DJC)
 dret
veurea bastament (DJC)
 dret
veurea bastança (DJC)
 dret
veurea tasca (DJC)
 dret
veureabĂ sia atĂ ctica (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
veureabĂ sia coreica (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
veureabĂ sia espĂ stica (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
veureabĂ sia paralĂ­tica (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
 Ă˛rgans i sistemes
Cerca as a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

5’-nucleotidasa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
genètica
Enzim que hidrolitza selectivament el grup fosfat del carboni 5’ dels mononucleòtids.

a base de1 loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Prenent com a fonament o component principal.
Ex.: El forense determinà que la metzina era composta a base d’estricnina.
es a base de

a base de2 loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A còpia de.
Ex.: A base d’esforços va aconseguir un ascens. Va intentar evitar la condemna a base d’interposar recursos.
Sin. pref.: a còpia de loc. prep.
es a base de, a fuerza de

a bastament loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Prou.
Ex.: La policia ha informat a bastament de l’ordre amb què s’havien produït els fets.
Sin. pref.: prou adv.
es en cantidad suficiente

a bastança loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Prou.
Ex.: Han demostrat a bastança que l’acusat era culpable.
Sin. pref.: prou adv.
es en cantidad suficiente

a tasca loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A preu fet1.
Ex.: Com que no li poden oferir una plaça fixa, l’han contractat a tasca.
Sin. pref.: a preu fet1 loc. adv.
es a destajo, a tanto alzado, por unidad de obra

abĂ sia atĂ ctica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
Dificultat de caminar a causa de l’atàxia.

abĂ sia coreica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
Abàsia que és deguda a la no coordinació pròpia dels malalts que sofreixen de corea de Sydenham.

abĂ sia espĂ stica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
AbĂ sia deguda a una espasticitat de les extremitats inferiors.

abĂ sia paralĂ­tica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
òrgans i sistemes
AbĂ sia deguda a la impossibilitat de moure els mĂşsculs de les cames.