Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureascensió capil·lar (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veureascensió eustàtica (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureascensió relativa del nivell marí (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureascensionisme (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
veurerègim ascensional (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurerègim d’humitat ascensional (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureteoria ascensional (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
veurevelocitat ascensional1 (DCA)
 ecologia
veurevelocitat ascensional2 (DCA)
 meteorologia
Cerca ascensió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ascensió capil·lar c. nom. f.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca

ascensió eustàtica f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Fenomen de pujada del nivell de la mar a escala global terrestre.
Ant.: descens eustàtic m.
en eustatic rise
es subida eustática
fr montée eustatique

ascensió relativa del nivell marí f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Fenomen relatiu d’enfonsament del fons marí o de pujada del nivell marí que queda reflectit a la sèrie estratigràfica amb una seqüència d’aprofundiment.
Ant.: descens relatiu del nivell marí m.
en relative rise of sea level
es subida relativa del nivel del mar
fr montée relative du niveau de la mer

ascensionisme m.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
Teoria, proposada per Élie de Beaumont (1847), segons la qual la matèria que omple les vetes, les fissures i els filons era dipositada per solucions que venien de la profunditat.
Ant.: descensionisme m., teoria descensional f.
Sin. compl.: teoria ascensional f.
es ascensionismo
fr ascensionnisme

règim ascensional c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Règim d’humitat ascensional.
Sin. pref.: règim d’humitat ascensional c. nom. m.

règim d’humitat ascensional c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tipus de règim d’humitat del sòl establert pels autors russos, I. P. Gerasimov i N. A. Glazovskaya (1960), que correspon a aquells sòls que es proveeixen d’aigua per ascens capil·lar a partir d’una capa freàtica poc profunda. Es presenta en sòls de regions semiàrides i àrides en les quals l’evapotranspiració excedeix a la precipitació, i en les quals la capa freàtica, en molts casos, és salina. Les sals solubles poden ascendir dissoltes en l’aigua durant els períodes secs i càlids de l’any i, en evaporar-se l’aigua, les sals precipiten i s’acumulen a la part superior i a la superfície del sòl. Aquesta translocació ascendent d’ions dissolts en l’aigua capil·lar provoca la salinització del sòl i l’aparició d’eflorescències salines blanques en superfície. En els períodes de pluja es produeix un rentat de sals (translocació vertical descendent d’ions en dissolució) i una certa dessalinització de la part superior del sòl; aquest comportament fa que el perfil salí del sòl canviï al llarg de l’any. Aquest fer s’ha de tenir en compte en planificar la presa de mostres per a la caracterització i en la gestió d’aquesta classe sòls, atès que propietats i aptitud per al cultiu presenten variacions significatives al llarg de l’any.
Sin. compl.: règim ascensional c. nom. m.
V. t.: rentatge m., sals més solubles que el guix c. nom. f. pl., Solonchak m., sòl salí c. nom. m.
en exudation type of moisture regime
es régimen de humedad ascensional
fr régime hydrique ascensionnel

teoria ascensional f.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
Ascensionisme.
Ant.: descensionisme m., teoria descensional f.
en ascension theory
es teoría ascensional

velocitat ascensional1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Quocient entre el cabal que entra en el decantador i la seva superfície.
en rate of climb subst.
es velocidad ascensional f.
fr vitesse ascensionnelle f.

velocitat ascensional2 f.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Velocitat que quantifica el moviment vertical d’una massa d’aire o d’un fluid.
en climb speed subst.
es velocidad ascensional f.
fr vitesse d’ascendance f.