Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 24 (236 registres)
veureactivació plasmàtica (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 citologia
veureal·loplasmàtic -a (DEM)
 citologia
veurealteroplasmació (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureanaplasmatàcia (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veureanaplasmatàcies (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 microbiologia i patologia infecciosa
 veterinària
veureantiasmàtic (DEM)
 farmacologia
 pneumologia
veureantiasmàtic -a (DEM)
 pneumologia
veurearrenoplasma (DEM)
 citologia
 genètica
veureasma (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
 pneumologia
veureasma (DCA)
 epidemiologia
Cerca asma a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

activació plasmàtica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
citologia
Estimulació del metabolisme cel·lular obtinguda per administració d’agents inespecífics.

al·loplasmàtic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
Que està format per diferenciació del citoplasma.

alteroplasmació f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Alteració incongruent i neoformació de minerals d’argila a partir dels minerals primaris d’una roca ígnia.
V. t.: mineral primari1 c. nom. m.
en alteroplasmation
es alteroplasmación
fr altéroplasmation
gl alteroplasmación

anaplasmatàcia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Individu de la família de les anaplasmatàcies.

anaplasmatàcies f. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
microbiologia i patologia infecciosa
veterinària
Família de rickèttsies paràsites d’eritròcits, d’aspecte semblant a alguns virus i fins a certs protozous (piroplasmes) també paràsits d’eritròcits. Ataquen sobretot remugants (camells, vaques, etc.).

antiasmàtic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
pneumologia
Medicament o agent antiasmàtic.

antiasmàtic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
pneumologia
Que evita o combat l’asma.

arrenoplasma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
genètica
Element masculí de l’idioplasma.

asma f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
pneumologia
Nom de diverses malalties respiratòries causades per la contracció espasmòdica dels músculs bronquials, que provoquen accessos de dispnea, tos, raneres, opressió pectoral, etc. Sovint el terme és emprat com a sinònim d’asma bronquial.
Sin. compl.: catarro sufocant, mal d’ofegor
de Asthma
en asthma
es asma
fr asthme
it asma

asma f.
Diccionari de les ciències ambientals
epidemiologia
Malaltia respiratòria deguda a la contracció dels músculs dels bronquis, que provoca sensació d’opressió al pit, accessos de respiració dificultosa, etc. La presència de certs contaminants atmosfèrics, que actuen com a al·lergògens, pot provocar episodis asmàtics, com els brots d’asma que es van produir l’any 1981 a Barcelona per la pols de soja que es descarregava al port.
en asthma subst.
es asma f.
fr asthme m.