Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 55 (550 registres)
veureabeurador automĂ tic (DRAMAD)
 ramaderia
veureacceleraciĂł automĂ tica (DPF)
 transport ferroviari
veureAdministració autonòmica (DJC)
 dret pĂşblic
veureagent de l’autoritat (DJC)
 dret penal
veureanèmia hemolítica autoimmunitària (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
 semiologia
veureanèmia hemolítica autoimmunitària per anticossos calents (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
 semiologia
veureanèmia hemolítica autoimmunitària per anticossos freds (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
 semiologia
veureanèmia sideroblàstica hereditària autosòmica (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 genètica
 hematologia i hemoterĂ pia
 semiologia
veureantiautolisina (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
 histologia
 immunologia
veureatàxia autonòmica (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
Cerca auto a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abeurador automĂ tic m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Abeurador dotat d’un mecanisme de regulació d’entrada d’aigua.
es abrevadero automático m.

acceleraciĂł automĂ tica c. nom. f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dispositiu que elimina resistències i fa avançar el combinador automàticament, sense intervenció del maquinista, que s’ha de limitar a situar la maneta del regulador a la velocitat econòmica volguda.
es aceleración automática
fr démarreur automatique

Administració autonòmica c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Conjunt d’òrgans, jeràrquicament ordenats, que actuen amb personalitat jurídica única sota la direcció del govern autonòmic per a desenvolupar les funcions executives de caràcter administratiu que són competència d’una comunitat autònoma.
es AdministraciĂłn autonĂłmica

agent de l’autoritat c. nom. m. i f.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Persona que forma part d’un cos armat, de naturalesa civil o militar i d’estructura jerarquitzada, que pertany a l’Administració pública i s’ocupa de la protecció dels drets, els deures i les llibertats dels ciutadans i de llur seguretat.
es agente de la autoridad

anèmia hemolítica autoimmunitària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
semiologia
Anèmia hemolítica immunitària provocada per la presència en la superfície dels eritròcits d’autoanticossos antieritrocítics. Pot ésser idiopàtica o secundària a determinades malalties víriques, neoplàstiques o sistèmiques. Comprèn tres entitats clíniques: anèmia hemolítica autoimmunitària per anticossos calents, anèmia hemolítica autoimmunitària per anticossos freds i hemoglobinúria paroxismal a frigore.
Sin. compl.: anèmia hemolítica immunitària per autoanticossos

anèmia hemolítica autoimmunitària per anticossos calents f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
semiologia
Anèmia hemolítica autoimmunitària caracteritzada per la presència d’autoanticossos generalment del tipus immunoglobulina G i, menys sovint, immunoglobulina M o A, que actuen a la temperatura normal de l’organisme. L’indret on es produeix l’hemòlisi és principalment esplènic. Pot ésser idiopàtica o secundària a hemopaties (leucèmia limfàtica crònica, limfoma, limfoadenopatia angioimmunoblàstica), tumors sòlids (adenocarcinoma gastrointestinal, seminoma, sarcoma de Kaposi, càncer de pulmó, adenocarcinoma renal, tumor ovàric) i lupus eritematós sistèmic.

anèmia hemolítica autoimmunitària per anticossos freds f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
semiologia
Anèmia hemolítica autoimmunitària caracteritzada per la presència de crioaglutinines, generalment del tipus immunoglobulina M monoclonal, que fixen la fracció C3 del complement sobre la superfície eritrocítica, la qual cosa provoca una hemòlisi intravascular. Pot ésser idiopàtica o secundària a infeccions per Mycoplasma pneumoniae, mononucleosi infecciosa, altres infeccions víriques i hemopaties (leucèmia limfàtica crònica, limfoma de cèl·lules B, mieloma múltiple, macroglobulinèmia de Waldenström.

anèmia sideroblàstica hereditària autosòmica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
genètica
hematologia i hemoterĂ pia
semiologia
Anèmia sideroblàstica congènita amb herència no lligada al cromosoma X, probablement de patró autosòmic. D’ordinari és macrocítica, amb vacuolització eritroblàstica. Pot formar part de la síndrome de Wolfram.

antiautolisina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
histologia
immunologia
Anticòs que inhibeix l’acció de l’autolisina.

atàxia autonòmica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
Manca de coordinaciĂł entre el sistema nerviĂłs simpĂ tic i el parasimpĂ tic.