Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureagent de l’autoritat (DJC)
 dret penal
veureautoritat1 (DJC)
 dret penal
veureautoritat2 (DJC)
 dret canònic
veureautoritat competent de medi ambient (DCA)
 ciències polítiques
veureAutoritat Internacional dels Fons Marins (DCA)
 ciències polítiques
veureautoritat portuària (DPESCA)
 pesca
veurefigura d’autoritat (DEM)
 psicologia
veureprincipi d’autoritat (DJC)
 dret
Cerca autoritat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agent de l’autoritat c. nom. m. i f.
Diccionari jurídic
dret penal
Persona que forma part d’un cos armat, de naturalesa civil o militar i d’estructura jerarquitzada, que pertany a l’Administració pública i s’ocupa de la protecció dels drets, els deures i les llibertats dels ciutadans i de llur seguretat.
es agente de la autoridad

autoritat1 f.
Diccionari jurídic
dret penal
Persona que té el dret o el poder de manar, regir o dirigir.
es autoridad

autoritat2 f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Persona que té el dret o el poder de manar, regir o dirigir en un context eclesiàstic.
es autoridad

autoritat competent de medi ambient f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Òrgan de l’Administració responsable de vetllar per l’aplicació de les normatives en matèria ambiental.
en environmental competent authority subst.
es autoridad competente de medio ambiente f.
fr autorité environnementale compétente f.

Autoritat Internacional dels Fons Marins n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Organització internacional creada pel Conveni de la badia de Montego sobre el dret del mar de 1982, que té per objecte organitzar i controlar l’exploració, explotació i administració dels recursos de la Zona Internacional dels Fons Marins i Oceànics.
en International Sea-bed Authority n. pr.
es Autoridad Internacional de los Fondos Marinos n. pr. f.
fr Autorité internationale des fonds marins n. pr. f.

autoritat portuària f.
Diccionari de pesca
pesca
Òrgan amb jurisdicció i competència per gestionar un port o un conjunt de ports.
es autoridad portuaria f.

figura d’autoritat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
Persona, real o imaginària, situada en una posició de poder; així, el psicoanalista, durant la fase de transferència de la psicoanàlisi, es converteix en una figura d’autoritat.

principi d’autoritat c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Principi que admet la necessitat d’una autoritat sobirana.
es principio de autoridad