Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veureavenc (VOCFOR)
 formes i accidents de relleu
veureavenc (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veureavenc (ATGC)
 geografia
veureavenc absorbent (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veureavenc absorbent (DCA)
 geologia
veureavenc d’esfondrament (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veureavenc de dissoluciĂł (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veureavenc emissiu (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veureavenc enrubinat (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veureavencar1 (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
Cerca avenc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

avenc m.
Vocabulari forestal
formes i accidents de relleu
es cima m.

avenc m.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Pou natural de parets verticals, subverticals o invertides, de diàmetre mètric a decamètric, obert a les roques calcàries (i en d’altres roques solubles); n’hi ha d’orígens molt variats: d’esfondrament, tectònic, de dissolució, d’erosió per les aigües, etc., i pot ésser absorbent o emissiu, o bé perpètuament sec; posa en relació vertical la superfície del sòl amb la xarxa de cavitats subterrànies.
Sin.: pou natural m.
Sin. vulg.: carant m., caricau m., forat3 m., gorja3 f., pou5 m., querant m., sitja3 f.
en chasm, ghyll, pot, pothole
es sima
fr aven, gouffre, scialet

avenc m.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Esquerda o obertura estreta i profunda en un terreny càrstic per on s’introdueix aigua de pluja i d’escorrentia o escolament.
Ex.: En el massĂ­s del Garraf hi ha avencs, un dels quals Ă©s el de Terradelles.

avenc absorbent m.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Cavitat càrstica de desenvolupament vertical que actua d’engolidor d’un corrent superficial.
Ant.: avenc emissiu m.
V. t.: ponor m.
en swallow hole
es sima absorbente
fr aven d’absorption, gouffre absorbant

avenc absorbent m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Forat que es forma a la roca calcària a causa del drenatge de l’aigua de pluja que provoca la dissolució de minerals a la roca i que de vegades dóna lloc a la formació de roques subterrànies.
en swallow hole subst.
es sima absorbente f.
fr aven d’absorption m., gouffre absorbant m.

avenc d’esfondrament m.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Avenc format per l’esfondrament del sostre d’una cavitat subterrània pròxima a la superfície; acostuma a ser de dimensions considerables (en comparació amb el de dissolució), i al fons del pou presenta un con d’enderrocs format per l’amuntegament dels fragments del sostre caigut.
Ex.: Avenc de la Torre de Fontaubella, al Priorat.
en collapse doline, collapse sink
es sima de hundimiento, sima por colapso
fr aven d’effondrement, gouffre d’effondrement

avenc de dissoluciĂł m.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Avenc format esp. per l’acció corrosiva de l’aigua que penetra lentament cap a l’interior del massís càrstic; generalment presenta una secció circular o el·líptica i un diàmetre no gaire gran, i és format en zona d’encreuament de fractures.
en funnel sink, solution sink
es sima de disoluciĂłn
fr aven de dissolution, gouffre de dissolution

avenc emissiu m.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Cavitat càrstica emissiva de desenvolupament vertical i que deu la seva gènesi a la pujada de les aigües subterrànies.
Ant.: avenc absorbent m.
es sima emisiva
fr aven Ă©missif

avenc enrubinat m.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Avenc obturat per dipòsits d’origen divers i que atura l’escolament subterrani de les aigües d’escorriment superficial.
es sima colmatada
fr aven colmaté

avencar1 m.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Lloc on abunden els avencs.