Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureaprenentatge d'aversió gustativa (VPCA)
veureaprenentatge d'aversió gustatòria (VPCA)
veureaversió (VPCA)
veureaversió (DEM)
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureaversió-alleujament (VPCA)
 teràpia
veureextraversió (VPCA)
 personalitat
veureextraversió (DEM)
 conceptes generals i de suport
 salut mental
 semiologia
veureinfraversió (DEM)
 conceptes generals i de suport
 oftalmologia
veurellindar d'aversió (VPCA)
veuresupraversió (DEM)
 odontoestomatologia
Cerca aversió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aprenentatge d'aversió gustativa c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Sin. abs.: aprenentatge d'aversió gustatòria c. nom. m.
en taste-aversion learning subst.

aprenentatge d'aversió gustatòria c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Sin. abs.: aprenentatge d'aversió gustativa c. nom. m.
en taste-aversion learning subst.

aversió f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Turró 1912; Garcia i col·lab. 1977; Tobeña 1977.
en aversion subst.

aversió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
Repugnància, repulsió violenta, envers algú o alguna cosa. La terapèutica per aversió és emprada en el tractament de diversos hàbits patològics.

aversió-alleujament c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
teràpia
Terme documentat a Garcia i col·lab. 1977.
en aversion relief subst.

extraversió f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
personalitat
Terme documentat a Garcia 1974, 1975b; Garau 1976; Tobeña 1977.
en extraversion subst., extroversion subst.

extraversió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
salut mental
semiologia
Condició d’extravertit.
Sin. compl.: extroversió

infraversió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
oftalmologia
Torsió cap avall. Dit del moviment de l’ull cap avall.

llindar d'aversió c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Tobeña 1977.
en aversive threshold subst.

supraversió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
Condició de les peces dentals la llargada extraalveolar de les quals és excessiva.