Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veureaviar (DRAMAD)
 ramaderia
veureaviari | aviària1 (DRAMAD)
 ramaderia
veureaviari2 (DRAMAD)
 ramaderia
veureaviar-se (NOV)
 enginyeria
veurebronquitis infecciosa aviària (DRAMAD)
 ramaderia
veurebronquitis infecciosa aviàrica (DEM)
 veterinària
veurebursitis infecciosa aviària (DRAMAD)
 ramaderia
veureclamidiosi aviària (DRAMAD)
 ramaderia
veurecòlera aviari (DRAMAD)
 ramaderia
veureeritroblastosi aviària (DEM)
 veterinària
Cerca aviar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aviar v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Amollar.
Sin. pref.: amollar v. tr.

aviari | aviària1 adj.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Relatiu o pertanyent als ocells.
es aviar adj., aviario | aviaria adj.

aviari2 m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Instal·lació amb les condicions necessàries per criar i observar ocells, generalment no domèstics.

aviar-se v. pron.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 92 de la segona sèrie.

bronquitis infecciosa aviària f.
Diccionari de ramaderia
sigla: BIA
ramaderia
Malaltia vírica molt contagiosa de les gallines, sobretot dels animals més joves, causada per un virus del gènere Coronavirus, família Coronaviridae, que es caracteritza fonamentalment per símptomes respiratoris i de vegades per nefritis i problemes en la producció d’ous.
es BIA f., bronquitis infecciosa aviar f.

bronquitis infecciosa aviàrica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
veterinària
Malaltia vírica que afecta pollastres i gallines, produeix símptomes catarrals comuns i redueix la producció d’ous.

bursitis infecciosa aviària f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Malaltia vírica molt contagiosa de les gallines, generalment dels animals joves, causada per un virus del gènere Avibirnavirus, família Birnaviridae, que es caracteritza per diarrea aquosa, apatia, tremolors, postració, lesions a la bossa de Fabrici i mortalitat elevada.
Sin. compl.: malaltia de Gumboro f.
es bursitis infecciosa aviar f., enfermedad de Gumboro f.

clamidiosi aviària f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Malaltia bacteriana infecciosa de l’aviram, causada per Chlamydophila psittaci, que es caracteritza per anorèxia i pèrdua de pes, diarrea, deposicions groguenques, sinusitis, conjuntivitis, biliverdinúria, descàrrega nasal i dificultat respiratòria.
es clamidiosis aviar f.

còlera aviari m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Malaltia bacteriana contagiosa de l’aviram, causada per Pasteurella multocida, que es caracteritza per febre elevada, descàrregues mucoses per la boca, diarrea greu, plomes eriçades i mort amb cianosi.
es cólera aviar m.

eritroblastosi aviària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
veterinària
Malaltia del grup leucèmia-sarcoma que afecta l’aviram, caracteritzada per anèmia greu amb gran nombre de megaloblasts circulants.