Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 422 (4.211 registres)
veure2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]dioxina (DEM)
 quĂ­mica
veure2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (DCA)
 quĂ­mica
veurea bell ull (DJC)
 dret
veurea cobert de (DJC)
 dret
veurea cor obert (DEM)
 cardiologia
 cirurgia
veurea la bestreta1 (DJC)
 dret
veurea la bestreta2 (DJC)
 dret
veurea senyals oberts (DPF)
 transport ferroviari
veureAbbé, Ernst Karl (DEM)
 epònims
veureAbbe, Robert (DEM)
 epònims
Cerca bé a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]dioxina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: TCDD
quĂ­mica
Compost altament tòxic, 10.000 vegades més que el cianur, estable, insoluble, no degradable per l’acció de bacteris. Penetra fàcilment a les cèl·lules i hi roman molt de temps. Quan es troba en suspensió en l’aire provoca fortes reaccions en els pulmons i en la pell (formació d’èczemes i de plaques amb punts blancs característics). Pertorba d’una forma considerable el fetge dels animals i la seva acció sobre el sòl i les restes vegetals és persistent durant molt de temps. Els seus grans efectes cancerígens foren constatats en la guerra del Vietnam i en la catàstrofe de Seveso el 1976.

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: TCDD
quĂ­mica
Dioxina extremament tòxica que causà una catàstrofe al voltant de la ciutat italiana de Seveso el 10 de juliol de 1976, a causa d’una fuita produïda en un complex químic.
V. t.: dioxina f., Seveso n. pr. f.
en 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin subst.
es 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina f.
fr 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine f.

a bell ull loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Sense comptar, pesar o mesurar.
Ex.: A bell ull, té més de vint denúncies.
Sin. compl.: a ull loc. adv.
es a bulto, más o menos

a cobert de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Protegit o emparat contra alguna cosa.
Ex.: La policia s’atrinxerà a cobert del foc dels franctiradors.
es a cubierto de

a cor obert adv.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
cirurgia
Manera de fer les intervencions intracardíaques en què es fa una obertura del tórax.

a la bestreta1 loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Per endavant1.
Ex.: Es pagarà a la bestreta un cop l’Ajuntament hagi acreditat davant la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge l’adjudicació dels treballs.
Sin. pref.: per endavant1 loc. adv.
es a cuenta, de antemano, por adelantado, por anticipado

a la bestreta2 loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Per endavant2.
Ex.: Només es pot exigir el pagament a la bestreta si l’import a pagar no supera els cent euros.
Sin. pref.: per endavant2 loc. adj.
es a cuenta, de antemano, por adelantado, por anticipado

a senyals oberts loc. adj.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Expressió emprada per designar el mode d’explotació en què els senyals es troben normalment oberts i només es tanquen quan és indispensable.

Abbé, Ernst Karl n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
FĂ­sic alemany, 1840-1905.
V.: condensador d’Abbé m.

Abbe, Robert n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
CirurgiĂ  nord-americĂ , 1851-1928.
V.: anell m., operació d’Abbe f., penjall d’Abbe m.