Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 59 (584 registres)
veurea banda d’això (DJC)
 dret
veurea contrabanc (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurea l’abandó (DJC)
 dret
veureabancalar (VOCFOR)
 preparació i plantació
veureabancalar (VMCS)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureabancalar (DAGRIC)
 agricultura
veureabancalat | abancalada (VMCS)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureabancalat | abancalada (ATGC)
 geografia
veureabanderament (DJC)
 dret civil
veureabanderar1 (DJC)
 dret civil
Cerca ban a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a banda d’això loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Fora d’això.
Ex.: A banda d’això, cal tenir en compte altres aspectes, com ara la traïdoria.
Sin. pref.: fora d’això loc. adv.
es por lo demás

a contrabanc loc. adv.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
En direcció contrària, o perpendicular, a la línia de capa.

a l’abandó loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En estat d’abandó.
Ex.: L’Ajuntament ofereix ajuts per als propietaris que tinguin edificis a l’abandó i que els vulguin restaurar.
es en el abandono

abancalar v. tr.
Vocabulari forestal
preparació i plantació

abancalar v. tr.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en terracing v.
es abancalar v. tr.
fr construir des terrasses v.

abancalar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Preparar un terreny per al conreu mitjançant la subdivisió en bancals.
es abancalar v. tr.

abancalat | abancalada adj.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en terraced adj.
es abancalado adj.
fr avec des terraces adj.

abancalat | abancalada adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit del vessant o pendís on els bancals o feixes se superposen de manera esglaonada.
Ex.: El conreu abancalat es troba en tots els paisatges de muntanya dels països de llengua catalana.

abanderament m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acció d’abanderar.
es abanderamiento

abanderar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret civil
Posar bandera {a una nau, a una torre, a un regiment o a una altra unitat militar}.
Ex.: No resideix a Espanya, però, com que hi usa l’embarcació, pot abanderar-la en aquest país.
es abanderar