Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veurebandada (DPESCA)
 pesca
veurebandada (DPF)
 transport ferroviari
veurebandat | bandada1 (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureestructura bandada (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
veuretextura bandada (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
 roques metamòrfiques
 roques plutòniques
Cerca bandada a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bandada f.
Diccionari de pesca
pesca
Tombada brusca d’una embarcació cap a un dels seus costats.
es bandazo m.

bandada f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Oscil·lació lateral brusca que efectua la caixa d’un vehicle a conseqüència d’un defecte de la via o altra causa qualsevol.
es bandazo

bandat | bandada1 adj.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
sedimentologia: petrologia sedimentària
Dit de la roca que presenta una estructura bandada.
en banded
es bandeado

estructura bandada f.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Textura bandada.
en banded structure, banding
es estructura bandeada
fr structure litée, structure rubanée

textura bandada f.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
roques metamòrfiques
roques plutòniques
Textura de les roques ígnies i metamòrfiques (gneis) que presenta una alternança de nivells de color i/o de textura diferent.
Sin. compl.: estructura bandada f.
en banded structure, banded texture, banding
es estructura bandeada, textura bandeada
fr structure litée, texture rubanée