Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureabanderament (DJC)
 dret civil
veureabanderar1 (DJC)
 dret civil
veureabanderar2 (DJC)
 dret civil
veurebander | bandera (DJC)
 dret
veurebandera (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurebandera (BMC)
 parts de bastiments
veureport de bandera (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
Cerca bandera a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abanderament m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acció d’abanderar.
es abanderamiento

abanderar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret civil
Posar bandera {a una nau, a una torre, a un regiment o a una altra unitat militar}.
Ex.: No resideix a Espanya, però, com que hi usa l’embarcació, pot abanderar-la en aquest país.
es abanderar

abanderar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret civil
Proveir {una nau} dels documents que acrediten la seva bandera.
Ex.: El procediment per a poder abanderar una nau amb la bandera espanyola és molt senzill.
es abanderar

bander | bandera m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Guàrdia jurat o jurada encarregat d’evitar i castigar amb bans els abusos que es cometin al camp i a la muntanya.

bandera f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
sedimentologia: petrologia sedimentària
Cortina.
es bandera
fr rubanement

bandera f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
parts de bastiments

port de bandera c. nom. m.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
Vegeu la figura A.