Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurebasament1 (DGEOL)
 estructura de la terra
 geofĂ­sica
veurebasament (LMC)
 construcciĂł
veurebasament2 (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 geofĂ­sica
 tectònica: geologia estructural
veurebasament acĂşstic (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 tectònica: geologia estructural
veurebasament d’escut (ATGC)
 geografia
veurebasament sĂ­smic (DGEOL)
 geofĂ­sica
 tectònica: geologia estructural
veurecomplex de basament (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 estructura de la terra
Cerca basament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

basament1 m.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
geofĂ­sica
Complex rocĂłs subjacent a la superfĂ­cie de Mohorovičić.
Sin. compl.: complex fonamental m.
en basement
es basamento
fr basaluminite

basament m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcciĂł
de Fundament
en basement
es basamento
fr soubassement

basament2 m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
geofĂ­sica
tectònica: geologia estructural
1. Unitat geològica important que jeu en discordança sota un conjunt de roques que contrasten per l’estil tectònic menys intens, i/o per la manca de deformació i de metamorfisme.
2. Complex indiferenciat de roques infrajacents a aquelles que tenen un interès determinat en una regió.
3. En gravimetria, sísmica, etc., substrat d’una formació geològica inabastable a través de l’observació directa, però amb uns límits definits mitjançant aquests mètodes geofísics.
Ex.: Basament acĂşstic.
Sin.: complex de basament m., sòcol3 m.
en basement
es basamento

basament acĂşstic m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
tectònica: geologia estructural
1. Basament determinat mitjançant la sísmica de reflexió.
2. Part inferior d’un perfil sísmic, separada per una discontinuïtat, on gairebé no hi ha reflectors sísmics, la qual correspon a un substrat rocós que hom no pot estudiar directament.
Sin. compl.: basament sísmic m., sòcol acústic m.
en acoustic basement
es basamento acĂşstico
fr sousbassement

basament d’escut c. nom. m.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Formació geològica de roques ígnies i cristal·lines que constitueixen la base d’un escut tectònic.

basament sĂ­smic m.
Diccionari de geologia
geofĂ­sica
tectònica: geologia estructural
Basament acústic i sòcol acústic.
en seismic basement
es basamento sĂ­smico

complex de basament m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
estructura de la terra
Complex (en sentit litostratigràfic) utilitzat informalment a moltes regions per a designar un basament format per roques d’estructura complexa (en general, roques ígnies o metamòrfiques) infrajacents a la successió estratigràfica menys deformada i predominantment sedimentària.
Sin.: basament2 m.
en basal complex, basement complex
es complejo de zĂłcalo
fr socle cristallophyllien, socle métamorphique