Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurebatuda (VOCFOR)
 caça
veurebatuda1 (DJC)
 dret
veurebatuda1 (DPESCA)
 pesca
veurebatuda (DAGRIC)
 agricultura
veurebatuda2 (DJC)
 dret
veurebatuda2 (DPESCA)
 pesca
veurefer una batuda (DJC)
 dret
veuresondatge de batuda (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veuresondatge de batuda nival (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
Cerca batuda a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

batuda f.
Vocabulari forestal
caça
es batida f.

batuda1 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció de batre el bosc perquè els animals que hi ha amagats vagin cap a qui els vol caçar.
es batida

batuda1 f.
Diccionari de pesca
pesca
Tremall que s’amolla silenciosament en cercle o baguejant, principalment al vespre, i, un cop calat, es fa molt de renou batent l’aigua amb els rems, colpejant el vaixell amb els peus o, fins i tot, llançant pedres, per espantar el peix i fer-lo topar amb la xarxa.

batuda f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Conjunt de feines agrícoles que es fan a l’era des que hi són esteses les garbes fins a separar el gra de la palla trinxada.
es trilla f.

batuda2 f.
Diccionari jurídic
dret
Agafada de gent.
es batida

batuda2 f.
Diccionari de pesca
pesca
Topada de les veles contra els pals o contra l’eixàrcia, especialment quan s’ha aturat el vent però continua la marejada.
es gualdrapazo m.

fer una batuda c. v.
Diccionari jurídic
dret
La policia, fer una agafada de gent o de coses en un indret determinat.
Ex.: Després de diverses denúncies la policia va fer una batuda a la discoteca.
es dar una batida

sondatge de batuda m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Perforació de percussió.
en boring by percussion
es sondeo de percusión
fr sondage par battage

sondatge de batuda nival m.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Sondatge que hom fa al mantell nivi per a determinar la resistència de la neu a la penetració. L’aparell amb què es practica el sondatge consisteix en una barra metàl·lica graduada en cm, la qual fa de trepant; aquesta penetra progressivament a la neu per la percussió produïda per la caiguda repetida d’un pes d’1 kg des d’una certa altura. Així, com que l’enfonsament de la sonda és invers a la resistència de la neu, hom obté la relació resistència/altura per a la totalitat del mantell. Aquesta sonda és emprada també per a realitzar els perfils de temperatures, humitat, densitat i estructura de la neu.
en boring by percussion
es sondeo de percusión
fr sondage par battage