Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurebeneficiar (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurebeneficiar (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurebeneficiar (DAGRIC)
 agricultura
veurebeneficiari | beneficiària (DJC)
 dret
veurebeneficiari | beneficiària (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurehereu beneficiari | hereva beneficiària (DJC)
 dret
Cerca beneficiar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

beneficiar v. tr.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Fer més productiu.

beneficiar v. tr.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
1. Extreure (els minerals útils d’una mina o d’un jaciment).
2. Sotmetre (els minerals extrets d’una mina) al procés metal·lúrgic adequat per a obtenir-ne un producte determinat.
en to beneficiate, to enrich, to work and improve
es beneficiar
fr enrichissement, exploitation d’un minerai, exploitation d’une mine

beneficiar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Millorar la terra per fer-la més rendible.
es beneficiar v. tr.

beneficiari | beneficiària m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que frueix d’un benefici o que rep en do una cosa.
es beneficiario | beneficiaria

beneficiari | beneficiària m. | f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Usuari potencial dels resultats de qualsevol activitat. Per exemple, de la informació continguda en una base de dades de sòls.
en target group
es beneficiario | beneficiaria
fr bénéficiaire
gl beneficiario

hereu beneficiari | hereva beneficiària c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Hereu o hereva a benefici d’inventari.
es heredero beneficiario | heredera beneficiaria