Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurearquebisbe (DJC)
 dret canònic
veurebisbe1 (DRAMAD)
 ramaderia
veurebisbe (DJC)
 dret canònic
veurebisbe2 (DRAMAD)
 ramaderia
veurebisbe diocesà (DJC)
 dret canònic
veurecaputxa de bisbe (DEM)
 gastroenterologia
 Ã²rgans i sistemes
veurepedra de bisbe (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurepedra de bisbe (VMIN)
 mineralogia
Cerca bisbe a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

arquebisbe m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Bisbe que, tot i que no és superior en grau episcopal, sí que té una dignitat eclesiàstica més gran.
V. t.: bisbe m.
es arzobispo

bisbe1 m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Ventrell del porc farcit de pasta de camallot o de botifarró.

bisbe m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Membre de l’Església encarregat de controlar i vigilar el compliment de les lleis d’aquesta en el territori de la seva jurisdicció.
V. t.: bisbat2 m., bisbat1 m., episcopat1 m., arquebisbe m.
es obispo

bisbe2 m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Estómac.
Sin. pref.: estómac m.

bisbe diocesà c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Bisbe encarregat de la cura d’una diòcesi.
V. t.: bisbe m., bisbat1 m.
es obispo diocesano

caputxa de bisbe f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
òrgans i sistemes
Primera porció de duodè.

pedra de bisbe f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Ametista.
en bishop’s stone
es piedra de los obispos

pedra de bisbe c. nom. f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
V.: ametista f.