Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (39 registres)
veurebanc de boira (ATGC)
 geografia
veureboira (VOCFOR)
 el clima i el temps atmosfèric
veureboira (ATGC)
 geografia
veureboira (DCA)
 meteorologia
veureboira àrtica (DCA)
 meteorologia
veureboira assolada (DCA)
 meteorologia
veureboira baixa (VOCFOR)
 el clima i el temps atmosfèric
veureboira baixa (DCA)
 meteorologia
veureboira d’advecció (DCA)
 meteorologia
veureboira d’evaporació (DCA)
 meteorologia
Cerca boira a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

banc de boira c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Aplegament de boira espessa que se sol formar a les terres baixes en les hores més fredes dels dies hivernals.

boira f.
Vocabulari forestal
el clima i el temps atmosfèric
es niebla f.
fr brouillard m.

boira f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Núvol baix que toca a terra o reposa sobre el mar o sobre un llac, sigui quina sigui la seva gruixària, que pot arribar a 200 m.
Ex.: La boira jeu sovint en la part baixa del vessant interior de la serralada de Collserola que mira a la depressió del Vallès.
Sin. compl.: neula f.

boira f.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Extensió més o menys gran d’aire que porta en suspensió partícules atmosfèriques al voltant de les quals es condensa aigua, i que sovint forma una capa extensa tocant a terra, en densitat suficient perquè la visibilitat estigui minvada. Segons les convencions internacionals, la visibilitat horitzontal ha de ser inferior a 1 km, almenys en una direcció determinada.
en fog subst., haze subst.
es niebla f.
fr brouillard m.

boira àrtica f.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Aerosol format per la mescla de vapor d’aigua condensat amb partícules contaminants (com els sulfats, el sutge o diversos hidrocarburs) emeses a l’atmosfera en zones d’Europa o Rússia i transportades fins a la zona àrtica per corrents de vent dominants. La boira àrtica redueix notablement la visibilitat a la zona polar àrtica i també n’afecta possiblement el clima.
en Arctic haze subst.
es niebla ártica f.
fr brouillard arctique m.

boira assolada f.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Boira baixa.
Sin. pref.: boira baixa f.
en ground fog subst.
es niebla baja f.
fr brouillard au sol m.

boira baixa c. nom. f.
Vocabulari forestal
el clima i el temps atmosfèric
Sin. compl.: boira terrena c. nom. f.

boira baixa f.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Boira de radiació de baix nivell que es forma particularment a les valls.
Sin. compl.: boira assolada f., boira terrera f.
en ground fog subst.
es niebla baja f.
fr brouillard au sol m.

boira d’advecció f.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Boira causada pel refredament d’una massa d’aire càlid amb la part inferior humida quan passa damunt una superfície freda.
en advection fog subst.
es niebla de advección f.
fr brouillard d’advection m.

boira d’evaporació f.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Boira que es produeix quan una massa d’aire passa per sobre d’una massa d’aigua més calenta i l’evaporació en la massa d’aigua és activa i continua tot i haver arribat a la saturació de l’aire. Les boires dels rius i llacs són boires d’evaporació que es produeixen sobretot a la tardor.
en evaporation fog subst.
es niebla de evaporación f.
fr brouillard d’évaporation m.