Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veureagulla de Brockenbrough (DEM)
 angiologia
 cardiologia
 cirurgia
 material mèdic i ortopèdic
veureBrockenbrough, E. C. (DEM)
 epònims
veurebrou (VOCFOR)
 lluita i mitjans
veurebrou (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
veurebrou (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurebrou (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitĂ ries
veurebrou (DAGRIC)
 agricultura
veurebrou bordelès (VOCFOR)
 lluita i mitjans
veurebrou bordelès (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitĂ ries
 quĂ­mica
veurebrou bordelès (DAGRIC)
 agricultura
Cerca brou a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agulla de Brockenbrough f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
cirurgia
material mèdic i ortopèdic
Agulla metàl·lica llarga emprada en el cateterisme cardíac transseptal i introduïda per la vena femoral. La punció del septe interauricular permet el pas del catèter des de l’aurícula dreta fins a l’aurícula esquerra i el ventricle esquerre, a través de la vàlvula mitral.

Brockenbrough, E. C. n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
CirurgiĂ  nord-americĂ , nat el 1930.
V.: signe de Braunwald m.

brou m.
Vocabulari forestal
lluita i mitjans
es caldo m.

brou m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
Líquid resultat de l’ebullició prolongada en aigua de diferents productes alimentaris.

brou m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Líquid en què s’han fet bullir certes substàncies.

brou m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
En fitopatologia, suspensió d’anticriptogàmics o insecticides emprada per a combatre flagells.

brou m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Suspensió d’insecticides o anticriptogàmics emprada per tractar les malalties de les plantes o per combatre els insectes perjudicials.
es caldo m.

brou bordelès c. nom. m.
Vocabulari forestal
lluita i mitjans

brou bordelès m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
quĂ­mica
Anticriptogàmic preparat neutralitzant sulfat de coure amb calç.

brou bordelès m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Brou anticriptogàmic que es prepara neutralitzant sulfat de coure amb calç.
es caldo bordelés m.