Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (42 registres)
veurebalanopostitis candidal (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 urologia
veurebroncocandidosi (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 pneumologia
veurecĂ ndida (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veurecandidal (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veurecandidat | candidata1 (DJC)
 dret
veurecandidat | candidata2 (DJC)
 dret
veurecandidat a fĂ rmac (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veurecandidatura1 (DJC)
 dret
veurecandidatura2 (DJC)
 dret
veurecandidatura3 (DJC)
 dret
Cerca cĂ ndid a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

balanopostitis candidal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
urologia
Balanopostitis crònica per Candida albicans que es presenta especialment en diabètics o per contaminació d’una candidosi vaginal, o bé en el curs d’una infecció per virus de la immunodeficiència humana. Uns factors predisposats són l’ús prolongat de corticoides (tòpics o sistèmics) o l’administració de citostàtics.
Sin. compl.: balanitis candidal

broncocandidosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
pneumologia
Broncomicosi produĂŻda per cĂ ndides; una forma greu, generalment mortal, es pot confondre amb la tuberculosi.
Sin. compl.: broncomoniliosi

cĂ ndida f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Gènere de fongs (Candida sp) de l’ordre dels monilials que molt sovint forma part de la flora normal de la pell i de les mucoses (bucal, faríngia, intestinal, vaginal, etc.). Algunes espècies poden ésser causa d’infeccions: candidosis, onicomicosis, diverses tinyes, etc. L’espècie més freqüent és C. albicans. C. albicans, l’agent més freqüent de la candidosi, forma part de la flora intestinal de l’home i es converteix en agent patogen quan l’equilibri del seu medi s’ha vist alterat per un tractament antibiòtic o per condicions de debilitat de l’hoste (càncer, diabetis, etc.). També li han estat donats els noms de Monilia albicans, Oidium albicans, Saccharomyces albicans i Endomyces albicans. C. mesenterica és una espècie que provoca la fermentació de les fruites àcides. C. parapsilosis és l’agent causal d’algunes otitis externes i paroníquies. C. tropicalis rarament dóna candidosis. C. vini provoca la fermentació dels licors i de l’orina dels diabètics.
Sin. compl.: pseudomonĂ­lia

candidal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Relatiu o pertanyent als fongs del gènere Candida.

candidat | candidata1 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Persona que pretén una plaça vacant o una dignitat.
es candidato | candidata

candidat | candidata2 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Persona que demana els sufragis per a ser elegida.
es candidato | candidata

candidat a fĂ rmac c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
V. t.: absorció de fàrmacs c. nom. f., concentració efectiva c. nom. f., desenvolupament de fàrmacs c. nom. m., efecte secundari c. nom. m., fàrmac m., índex terapèutic c. nom. m., ruta d’administració c. nom. f.
en candidate drug subst.

candidatura1 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fet de ser candidat o candidata o de presentar-s’hi.
es candidatura

candidatura2 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Conjunt de candidats a elegir.
es candidatura

candidatura3 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Papereta en què figuren els noms dels candidats.
es candidatura