Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurecĂ stig (VPCA)
veurecĂ stig adventici (VPCA)
veurecĂ stig condicionat (VPCA)
veurecastigador (VPCA)
veurecastigar (VOCFOR)
 el suro
 silvicultura i ordenaciĂł. tractament del bosc
veurecollar de cĂ stig (DAGRIC)
 agricultura
veurecondicionament de cĂ stig (VPCA)
veurecontingències de càstig (VPCA)
veureestĂ­mul castigador (VPCA)
veureretard de cĂ stig (VPCA)
Cerca cĂ stig a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cĂ stig m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Cruz 1973; Garcia 1974; Castellanos 1975; Garcia 1975b; Bayés 1977; Tobeña 1977.
en punishment subst.

cĂ stig adventici c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en adventitious punishment subst.

cĂ stig condicionat c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Tobeña 1977.
en conditioned punishment subst.

castigador m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V. t.: reforç2 m., reforçador2 m.
en punisher subst.

castigar v. tr.
Vocabulari forestal
el suro
silvicultura i ordenaciĂł. tractament del bosc
Esporgar i pelar excessivament.

collar de cĂ stig m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Collar amb punxes a la part interna que s’empra per ensinistrar els animals o per fer obeir els poc dòcils.
Sin.: collar de força m.
es collar de fuerza m.

condicionament de cĂ stig c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Tobeña 1977.
en punishment conditioning subst.

contingències de càstig c. nom. f. pl.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en contingencies of punishment subst.

estĂ­mul castigador c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Tobeña 1977.
V. t.: càstig m., castigador m., reforç2 m., reforçador2 m., estímul reforçador c. nom. m., estímul reforçant c. nom. m., conducta autopunitiva c. nom. f.
en punishing stimulus subst.

retard de cĂ stig c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en delay of punishment subst.