Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (48 registres)
veureacèntric -a (DEM)
 neurologia
veureacrocèntric -a (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 genètica
veureal·locèntric -a (DEM)
 psicologia
veureal·locèntric -a (DEM)
 psicologia
veureamficèntric -a (DEM)
 angiologia
veurecable concèntric (LMC)
 construcciĂł
veurecamp dipolar excèntric (DGEOL)
 geofĂ­sica
veurecentricĂ­pit (DEM)
 anatomia
 neurologia
veurecerebrocèntric -a (DEM)
 neurologia
 salut mental
veurecompost endocèntric (GTG)
Cerca cèntric a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acèntric -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
No originat en un centre nerviós, perifèric.

acrocèntric -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
genètica
Dit del cromosoma que té el centròmer situat prop d’un extrem, de manera que un braç és molt més curt que l’altre.
de akrozentrisch
en acrocentric
es acrocéntrico
fr acrocentrique
it acrocentrico

al·locèntric -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
Relatiu o pertanyent a l’al·locentrisme.

al·locèntric -a m. i f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
Afectat d’al·locentrisme.

amficèntric -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
Que comença i acaba en un mateix vas, com una branca de la rete mirabile.

cable concèntric m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcciĂł
Cable coaxial.
Sin. pref.: cable coaxial m.

camp dipolar excèntric m.
Diccionari de geologia
geofĂ­sica
En magnetisme, aproximació que consisteix a suposar el camp magnètic de la Terra creat per un dipol que no està localitzat exactament al centre de la Terra.
en eccentric dipole field
es campo dipolar excéntrico
fr champ d’un dipôle excentrique

centricĂ­pit m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
neurologia
Part superior i mitjana del cap, situada entre l’occípit i el sincípit.
en centriciput
es centripucio
fr centriciput

cerebrocèntric -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Relatiu o pertanyent al concepte que el control de la personalitat està en el cervell físic i no pas en la ment, en l’intel·lecte. Oposat a psicocèntric.

compost endocèntric m.
Glossari de termes gramaticals
Compost en què una de les bases lèxiques s’identifica amb el nucli i determina la categoria lèxica del compost, aporta el significat bàsic i delimita les seves propietats gramaticals.
Ex.: camacurt
GEIEC: 7.2.1c
Ant.: compost exocèntric
es compuesto endocéntrico m.