Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (31 registres)
veureacomodació (VOCLUM)
 luminotècnia
veureacomodació (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
veureacomodació (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureacomodació de conca (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureacomodació neural (DEM)
 neurologia
veureacomodació ocular (DEM)
 oftalmologia
veureacomodació ocular absoluta (DEM)
 oftalmologia
veureacomodació ocular binocular (DEM)
 oftalmologia
veureacomodador | acomodadora (LBC)
 cinema
veureacomodament (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
Cerca còmoda a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acomodació f.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Modificació, en general espontània, de l’ull per a mirar un objecte situat a una distància donada de manera que la retina percebi sempre una imatge nítida.
Sin. abs.: acomodament m.

acomodació f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
Grau en què cares oposades d’un porus o entre agregats s’ajusten o adapten entre elles.
en accordance
es acomodación
fr accommodation
gl acomodación

acomodació f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en accommodation subst.
es acomodación f.
fr accommodation f.

acomodació de conca f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Espai potencial d’acomodament disponible en una conca que pot ésser reblert de sediments.
en basin acomodation
es acomodación de cuenca

acomodació neural f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Propietat del nervi per la qual s’eleva el llindar d’estimulació elèctrica davant d’impulsos repetits, elevació que és més alta com més lentament augmenten d’intensitat els impulsos.

acomodació ocular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Reflex que provoca el canvi de focus de l’ull perquè la visió sigui nítida a diferents distàncies. S’aconsegueix canviant la curvatura del cristal·lí i, consegüentment, modificant-ne l’índex de refracció.

acomodació ocular absoluta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Acomodació de cada ull per separat.

acomodació ocular binocular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Acomodació coordinada d’ambdós ulls acompanyada de convergència.

acomodador | acomodadora m. | f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en usher subst., usherette subst.
es acomodador | acomodadora m. | f.
fr ouvreur | ouvreuse m. | f., placeur | placeuse m. | f.

acomodament f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Espai d’una conca sedimentària (marina o lacustre) potencialment disponible per a la sedimentació, comprès entre el fons de la conca i el nivell de la mar (o llac), que depèn de tres factors: la subsidència o elevació del fons de la conca, la posició del nivell marí i els aportaments sedimentaris.
Sin. compl.: espai disponible m.
en accomodation
es acomodación
fr espace disponible