Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurecanot (BMC)
 bastiments
veurecanot de rems parells doble (BMC)
 bastiments
veurecanot de rems parells senzill (BMC)
 bastiments
veurecanotatge (BMC)
 activitats i oficis nàutics
veuredepressió vulcanotectònica (DGEOL)
 geomorfologia estructural
 tectònica: geologia estructural
 vulcanisme i geomorfologia volcànica
veuremecanoteràpia (DEM)
 fisioteràpia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuremecanotèrmia (DEM)
 fisioteràpia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuresisme vulcanotectònic (DGEOL)
 geofísica
veurevolcanotectònic | volcanotectònica (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
 vulcanisme i geomorfologia volcànica
Cerca canot a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

canot m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Bastimentó de passeig, tinglat, obert, amb espill a popa, amb bancs baixos (el banc de popa és de reixeta talment com el de l’esquif del Tàmesi), propulsat per rems i governat amb un timó de creuera (b. m. 123).
V. t.: canot de rems parells doble c. nom. m., canot de rems parells senzill c. nom. m.

canot de rems parells doble c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Canot que disposa de dos parells de rems i en què naveguen dues persones als rems i una altra al timó; tanmateix, també pot armar només dos rems en punta i, a cada rem, dur-hi una persona, i, a més a més, una altra persona al timó (b. m. 125).
V. t.: canot m.

canot de rems parells senzill c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Canot que disposa d’un parell de rems i en què naveguen una persona als rems i una altra al timó (b. m. 124).
V. t.: canot m.

canotatge m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
activitats i oficis nàutics
Activitat esportiva referent a la tripulació de bastiments menors.
V. t.: cabotatge m.

depressió vulcanotectònica f.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
tectònica: geologia estructural
vulcanisme i geomorfologia volcànica
Depressió causada per un esfrondrament d’origen volcànic.
en volcano-tectonic trough
es depresión volcano-tectónica
fr dépression volcano-tectonique

mecanoteràpia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fisioteràpia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Tractament de les malalties per mitjans mecànics, com massatges, o mitjançant aparells que obliguen el malalt a executar determinats moviments. La mecanoteràpia pot ésser activa o passiva, segons la participació del malalt.
Sin. compl.: tractament de Zander

mecanotèrmia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fisioteràpia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Escalfament terapèutic produït per massatge, exercici físic, etc.

sisme vulcanotectònic m.
Diccionari de geologia
geofísica
Sisme generat per fracturació de les roques a causa de la intrusió de magma dins la litosfera.
en volcano-tectonic earthquake
es sismo volcanotectónico
fr séisme volcanotectonique

volcanotectònic | volcanotectònica adj.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
vulcanisme i geomorfologia volcànica
Dit de qualsevol manifestació causada per les deformacions i les ruptures provocades per les modificacions de volum d’una cambra magmàtica, ocorregudes durant o després de les erupcions, com són les anomenades depressions, els horts o les fractures vulcanotectòniques.
en volcano-tectonic
es volcanotectónico
fr volcanotectonique